Nieuws

16 oktober 2014

Nederland


Opening opvanghuis jongeren

Onder grote belangstelling is op 4 oktober het “Huis om te Zijn” in Nijmegen geopend. Religieuze bewogenheid vormt de grondslag van dit opvanghuis, waar jongens van 12 tot en met 17 jaar uit Nijmegen-West een tijdelijke plek geboden wordt om tot rust te komen. Het is een initiatief van twee congregaties: de Fraters Maristen en de Zusters Dominicanessen van Neerbosch. Lees verder »

7 oktober 2014

Duitsland


100 jaar Maristen in Duitsland 1914 – 2014

Het jaar 1914 is het oprichtingsjaar van de Duitse Maristen. Het jubileum dat dit jaar kan worden gevierd, brengt vele vrienden bij elkaar: Fraters Maristen, leken-Maristen, medewerkers en jonge mensen met wie zij in deze honderd jaar in binnen- en buitenland verbonden zijn geweest. Het is een jubileum dat niet alleen een gedenkdag van de fraters en hun vrienden wil zijn, maar ook een gelegenheid vormt om een blik op de geschiedenis van de Maristen in Duitsland te werpen. En het nodigt uit tot een hernieuwde bewustwording van de zending van de Maristen voor vandaag en morgen. Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login