24 augustus 2015

Maristen in Europa


Bijeenkomst Europees netwerk Maristencommuniteiten

Drie jaar geleden organiseerde de commissie “Frères aujourd’hui” op verzoek van de Europese Maristenconferentie (CEM) een eerste bijeenkomst van fraters van nieuwe communiteiten in de Europese Provincies. Van 8 t/m 12 augustus jongstleden vond in El Escorial (nabij Madrid) een tweede bijeenkomst plaats, die in dezelfde lijn lag als de eerste: het was een gelegenheid voor fraters en leken met een nauwe betrokkenheid bij hun projecten om ervaringen met elkaar te delen, in te gaan op onderwerpen van gemeenschappelijk belang en het onderlinge netwerk te consolideren.

Lees verder »

3 augustus 2015

Einde schooljaar


Champagnatfeest op het Maristenkolleg Mindelheim

Met een feestelijke viering eerde de schoolfamilie de heilige Marcellinus Champagnat tijdens het jaarlijkse schoolfeest aan het einde van het schooljaar. Vele ouders en andere belangstellenden waren ingegaan op de uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login