30 november 2016

Maristen in Nederland


Nieuwe overkoepelende website projecten Westerhelling

Op 7 november jongstleden werd de nieuwe website gelanceerd die alle projecten en activiteiten van de Fraters Maristen op de Westerhelling in Nijmegen samenbrengt: www.leerhuiswesterhelling.nl.

Lees verder »

21 november 2016

Rechten van het kind


Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november 1959 hebben de Verenigde Naties de “verklaring van de rechten van het kind” aangenomen. Precies dertig jaar later aanvaardde de Algemene Vergadering van de VN het “verdrag voor de rechten van het kind”. Daarom vieren we elk jaar op 20 november de “internationale dag voor de rechten van het kind”.

Lees verder »

15 november 2016

Maristen in Europa


Vergaderingen Europese Raden

Van zondag 30 oktober t/m zaterdag 5 november waren de leden van de vijf Europese Provinciale Raden bijeen in Guardamar (Spanje). Onze Provinciale Raad maakte hier­van gebruik om zelf een vergadering te houden op 30 oktober. De leden van de Alge­me­ne Raad waren van 31 oktober t/m 3 november ook aanwezig voor een uitgebreide ver­gadering van de Algemene Raad. Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login