19 december 2016

Maristen in Europa


Project “Lavalla200>”: nieuwe Europese communiteit op Sicilië

Op 2 januari 2017 bestaat het Maristeninstituut 200 jaar. In de brieven die Frater Emili Turú, Algemeen Overste, de afgelopen jaren heeft geschreven in het kader van de voor­bereiding op dat jubileum, schreef hij onder andere over een nieuw project: “in­ter­na­tionale communiteiten voor een nieuw begin”. Hij vroeg alle Ma­risten van Cham­pag­nat: “dat je voor God onderscheidt of jij je geroepen voelt om je thuisland te verlaten en je te vestigen in een internationale communiteit elders in de wereld.”

Lees verder »

13 december 2016

Maristen in de wereld


200-jarig bestaan Maristeninstituut en #MillionMarists

Op 2 januari 2017 viert het Instituut van de Fraters Maristen zijn 200-jarig bestaan. De Maristen van Champagnat bereiden zich al drie jaar voor op deze historische ge­beur­te­nis, die ook een nieuw begin betekent. Zoals bij een triduüm zijn deze drie jaar een ge­legenheid om stil te staan bij drie aspecten van de Maristenroeping: de zending tij­dens het Jaar van Montagne (2014-2015); verbondenheid in het Jaar van Four­viè­re (2015-2016) en, sinds augustus 2016, spiritualiteit in het Jaar van La Valla.

Lees verder »

8 december 2016

Maristen in Europa


Een week vol inspiratie…

Van 14 t/m 18 november was er in Nijmegen, in de communiteit De Westerhelling, een week van ontmoeten en ontdekken, waarbij de deelnemers kennis maakten met de di­ver­se projecten en activiteiten die de Fraters Maristen in Nederland en hun mede­wer­kers runnen. Dit initiatief viel in het kader van een vormingstraject op Europees niveau voor fraters en leken-Maristen met het doel hen voor te bereiden op het overnemen van verantwoordelijkheden in Maristenprojecten in de toekomst.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login