20 februari 2017

Maristen in de wereld


Jubileummis project “Wereldburgers”

Tien jaar geleden, in januari 2007, gingen twee medewerkers van de school Lawside Academy in Dundee naar India om contacten aan te knopen met de Fraters Maristen in Mangamanuthu en Trichy. Het doel van die reis was te kijken naar mogelijkheden om de fraters daar hulp te bieden in hun werk met de Dalits (de laagste groep in de sa­menleving) in het dorpje Mangamanuthu en in het project “Rainbow” (Regenboog), opgericht om zorg te bieden aan moeders en kinderen met HIV.

Lees verder »

15 februari 2017

Maristen in de wereld


Het voorrecht leerling te zijn op een Maristenschool

De middelbare school Maristen-Realschule in Cham is zich bewust van haar ver­plich­ting ten opzichte van het internationale erfgoed van de stichter van de orde, Mar­cel­linus Champagnat, en steunt al tientallen jaren allerlei projecten van de Maristen in arme landen. Dankzij deze verstrekkende contacten komen fraters of andere personen met een betrokkenheid bij de Maristen uit de hele wereld naar de school in Cham om de leerlingen uit de eerste hand te vertellen over de cultuur, bijzonderheden en pro­blemen van het betreffende land. Lees verder »

7 februari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Genval en Habay vieren Maristenjubileum

Een flinke groep mensen kwam op 2 januari ’s middags bijeen in Genval. De kans om een 200-jarig jubileum te vieren doet zich niet vaak voor, zeker niet als het om een familieaangelegenheid gaat. Dat vroeg om een groter samenzijn. En dat is wat Marist zijn is: mensen die bij elkaar komen om samen feest te vieren en met elkaar te delen.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login