9 september 2018


Huis om te Zijn

Huis om te Zijn

In augustus 2014 is het Huis om te Zijn aan de Dennenstraat in Nijmegen van start gegaan.

Het huis was bedoeld om jongens tussen 12 en 17 jaar de gelegenheid te geven om een tijdje buiten hun gezin te leven en te wonen, zonder het contact met het gezin te verliezen en om na het verblijf in het Huis om te Zijn weer terug te gaan naar het gezin.

Het huis was een initiatief van de zusters Dominicanessen en de Fraters Maristen waar zich later de Zusters van Julie Postel bij aangesloten hebben.

In 2014 is het huis gestart in nauwe samenwerking met de Gemeente Nijmegen. Het was een mooi initiatief van congregaties en gemeente Nijmegen samen. In de visie van de Gemeente zouden er nog drie of vier van dergelijke huizen in Nijmegen gestart worden.

Op 1 juli 2018 heeft het bestuur van het Huis om te Zijn besloten om het huis te sluiten.

De redenen om het huis te sluiten zijn, dat de overgang van de jeugdzorg in 2015 van het Rijk en de Provincie naar de Gemeente is overgegaan. Deze overgang heeft een eigen dynamiek te weeg gebracht. In korte tijd is geheel overgegaan naar ambulante zorg voor deze jongens. Een jongen blijft nu in het gezin en rond het gezin wordt een netwerk van zorg voorzien. Het is een goede ontwikkeling en het is goed dat een jongen in het gezin kan blijven. Het is positief dat de Gemeente Nijmegen zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een aangepaste vorm van zorg voor deze jongens en gezinnen op te zetten. Het initiatief van de congregaties heeft hierin een brugfunctie vervuld.

In zeer goed overleg met de Gemeente Nijmegen konden we vast stellen dat de hulp van congregaties niet meer nodig is. Een andere reden is dat in de afgelopen jaren aanmeldingen van jongens in het Huis om te Zijn kwamen die een te zware zorg vroegen. In ieder geval niet in overeenstemming met het doel van het huis.

De derde reden is, dat een 24 uur zorg voor een zorgpaar, voor deze doelgroep, te zwaar gebleken is.

De betrokken congregaties en de leden van het bestuur kijken terug op goede jaren. Na een grondige voorbereiding is met veel inzet gestart. Voor de jongens die in het huis verbleven hebben, is het een goede tijd geweest en de begeleiders kijken met voldoening terug op een zeer leerzame tijd.

De congregaties kunnen zeggen dat ze, op een moment dat het zich voordeed, geantwoord hebben op een behoefte die zich voordeed en zich terugtrekken nu het niet meer nodig is.

Dankbaarheid is dan ook op zijn plaats. Dankbaar voor de ervaring van het initiatief, voor de tijdelijke matschappelijke plaats die de congregaties ingenomen hebben, voor de toewijding van de zorgouders en de gelegenheid die jongens gekregen hebben om tijdelijk een veilige plek waarin persoonlijke aandacht centraal stond, te ervaren.

 

Jacques Scholte

3 september 2018


Huis om te Zijn

Huis om te Zijn

In augustus 2014 is het Huis om te Zijn aan de Dennenstraat in Nijmegen van start gegaan.

Het huis was bedoeld om jongens tussen 12 en 17 jaar de gelegenheid te geven om een tijdje buiten hun gezin te leven en te wonen, zonder het contact met het gezin te verliezen en om na het verblijf in het Huis om te Zijn weer terug te gaan naar het gezin.

Het huis was een initiatief van de zusters Dominicanessen en de Fraters Maristen waar zich later de Zusters van Julie Postel bij aangesloten hebben.

In 2014 is het huis gestart in nauwe samenwerking met de Gemeente Nijmegen. Het was een mooi initiatief van congregaties en gemeente Nijmegen samen. In de visie van de Gemeente zouden er nog drie of vier van dergelijke huizen in Nijmegen gestart worden.

Op 1 juli 2018 heeft het bestuur van het Huis om te Zijn besloten om het huis te sluiten.

De redenen om het huis te sluiten zijn, dat de overgang van de jeugdzorg in 2015 van het Rijk en de Provincie naar de Gemeente is overgegaan. Deze overgang heeft een eigen dynamiek te weeg gebracht. In korte tijd is geheel overgegaan naar ambulante zorg voor deze jongens. Een jongen blijft nu in het gezin en rond het gezin wordt een netwerk van zorg voorzien. Het is een goede ontwikkeling en het is goed dat een jongen in het gezin kan blijven. Het is positief dat de Gemeente Nijmegen zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een aangepaste vorm van zorg voor deze jongens en gezinnen op te zetten. Het initiatief van de congregaties heeft hierin een brugfunctie vervuld.

In zeer goed overleg met de Gemeente Nijmegen konden we vast stellen dat de hulp van congregaties niet meer nodig is. Een andere reden is dat in de afgelopen jaren aanmeldingen van jongens in het Huis om te Zijn kwamen die een te zware zorg vroegen. In ieder geval niet in overeenstemming met het doel van het huis.

De derde reden is, dat een 24 uur zorg voor een zorgpaar, voor deze doelgroep, te zwaar gebleken is.

De betrokken congregaties en de leden van het bestuur kijken terug op goede jaren. Na een grondige voorbereiding is met veel inzet gestart. Voor de jongens die in het huis verbleven hebben, is het een goede tijd geweest en de begeleiders kijken met voldoening terug op een zeer leerzame tijd.

De congregaties kunnen zeggen dat ze, op een moment dat het zich voordeed, geantwoord hebben op een behoefte die zich voordeed en zich terugtrekken nu het niet meer nodig is.

Dankbaarheid is dan ook op zijn plaats. Dankbaar voor de ervaring van het initiatief, voor de tijdelijke matschappelijke plaats die de congregaties ingenomen hebben, voor de toewijding van de zorgouders en de gelegenheid die jongens gekregen hebben om tijdelijk een veilige plek waarin persoonlijke aandacht centraal stond, te ervaren.

 

Jacques Scholte

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login