20 juli 2017

Maristenzending


Zendingsraad Provincie officieel van start

Op 2 en 3 juni vond de officiële start van de eerste Zendingsraad van de Provincie plaats in Annecy (Frankrijk). De raad is gecreëerd op basis van aanbevelingen van het Provinciaal Kapittel van april 2016 om nieuwe structuren te ontwikkelen ter bevor­de­ring van de Maristenzending in de Provincie.

Lees verder »

11 juli 2017

Erelidmaatschap


Alfred Urban erelid van de congregatie

Op 19 mei jongstleden werd de heer Alfred Urban, een gepensioneerde leraar van de Maristen Realschule Cham, tijdens een plechtige viering onderscheiden, door Pro­vin­ciaal Overste Frater Brendan Geary, met het erelidmaatschap van de congregatie der Fraters Maristen.

Lees verder »

6 juni 2017

Feestdag Marcellinus Champagnat


Boodschap van de Algemeen Overste

De boodschap voor de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat die op 6 juni dit jaar van de Algemeen Overste komt, hangt samen met het 200-jarig bestaan van het Instituut en het 22e Algemeen Kapittel.

“Ik nodig jullie uit tot het vieren van de 6e juni in verbondenheid met Maristen overal ter wereld en in dezelfde geest als die van het feest op de 2e januari dit jaar: God onze dank uitspreken voor het geschenk van het charisma van Champagnat aan de Kerk en de wereld; vergiffenis vragen voor ons gebrekkige vertrouwen in Gods Geest; onze inzet voor Maristenleven en -zending hernieuwen.”

Lees verder »

17 maart 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Maristendag in Ierland

De Maristen in Ierland vierden op zaterdag 11 maart het 200-jarig bestaan van ons Instituut met een feestelijke bijeenkomst in het St. Patrick’s College in Maynooth. Frater Brendan Geary, Provinciaal Overste, was daarbij aanwezig evenals de Fraters David Hall en Tony Leon uit Australië. Zij beiden bezochten voor en na de fees­te­lijk­heden de drie Ierse middelbare scholen om kennis te maken met de medewerkers en de leerlingen van het programma “jonge Maristenleiders”. Lees verder »

2 maart 2017

Maristen in Europa


Project “Lavalla200>”: eerste indrukken van de nieuwe communiteit

De leden van de nieuwe Europese communiteit in het project “Lavalla200>” hebben een filmpje gemaakt waarin zij vertellen over hun eerste maanden in Siracusa (Sicilië). “Het is bedoeld om te laten zien wie er bij dit project horen en welke uitdagingen we tegenkomen,” zegt Mario Araya, een van de communiteitsleden. “Het is een nieuwe ma­nier om de zending te leven en een nieuwe vorm van samenleven als leken en fraters.”

Lees verder »

20 februari 2017

Maristen in de wereld


Jubileummis project “Wereldburgers”

Tien jaar geleden, in januari 2007, gingen twee medewerkers van de school Lawside Academy in Dundee naar India om contacten aan te knopen met de Fraters Maristen in Mangamanuthu en Trichy. Het doel van die reis was te kijken naar mogelijkheden om de fraters daar hulp te bieden in hun werk met de Dalits (de laagste groep in de sa­menleving) in het dorpje Mangamanuthu en in het project “Rainbow” (Regenboog), opgericht om zorg te bieden aan moeders en kinderen met HIV.

Lees verder »

15 februari 2017

Maristen in de wereld


Het voorrecht leerling te zijn op een Maristenschool

De middelbare school Maristen-Realschule in Cham is zich bewust van haar ver­plich­ting ten opzichte van het internationale erfgoed van de stichter van de orde, Mar­cel­linus Champagnat, en steunt al tientallen jaren allerlei projecten van de Maristen in arme landen. Dankzij deze verstrekkende contacten komen fraters of andere personen met een betrokkenheid bij de Maristen uit de hele wereld naar de school in Cham om de leerlingen uit de eerste hand te vertellen over de cultuur, bijzonderheden en pro­blemen van het betreffende land. Lees verder »

7 februari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Genval en Habay vieren Maristenjubileum

Een flinke groep mensen kwam op 2 januari ’s middags bijeen in Genval. De kans om een 200-jarig jubileum te vieren doet zich niet vaak voor, zeker niet als het om een familieaangelegenheid gaat. Dat vroeg om een groter samenzijn. En dat is wat Marist zijn is: mensen die bij elkaar komen om samen feest te vieren en met elkaar te delen.

Lees verder »

31 januari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: De tafel vertelt…

Op 7 januari jongstleden kwam een groep van zo’n 60 à 70 personen bijeen in de Ont­moe­tingskerk in Nijmegen om de 200e verjaardag van het Instituut van de Fraters Maristen te vieren. Er waren drie Fraters Maristen en twee Paters Maristen en verder leken, de meesten van hen jongvolwassenen die aan projecten van de fraters in Nij­me­gen deelnemen of hebben deelgenomen. De warme ontvangst stond in contrast met de plotselinge inval van winters weer in Nederland.

Lees verder »

19 januari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: de Maristenwereld viert feest

Het 200-jarig bestaan van het Instituut van de Fraters Maristen is in de eerste weken van 2017 op allerlei manieren gevierd. Hier vindt u enkele indrukken uit Europa en de rest van de wereld.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login