2 januari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan van het Instituut

Lees verder »

19 december 2016

Maristen in Europa


Project “Lavalla200>”: nieuwe Europese communiteit op Sicilië

Op 2 januari 2017 bestaat het Maristeninstituut 200 jaar. In de brieven die Frater Emili Turú, Algemeen Overste, de afgelopen jaren heeft geschreven in het kader van de voor­bereiding op dat jubileum, schreef hij onder andere over een nieuw project: “in­ter­na­tionale communiteiten voor een nieuw begin”. Hij vroeg alle Ma­risten van Cham­pag­nat: “dat je voor God onderscheidt of jij je geroepen voelt om je thuisland te verlaten en je te vestigen in een internationale communiteit elders in de wereld.”

Lees verder »

13 december 2016

Maristen in de wereld


200-jarig bestaan Maristeninstituut en #MillionMarists

Op 2 januari 2017 viert het Instituut van de Fraters Maristen zijn 200-jarig bestaan. De Maristen van Champagnat bereiden zich al drie jaar voor op deze historische ge­beur­te­nis, die ook een nieuw begin betekent. Zoals bij een triduüm zijn deze drie jaar een ge­legenheid om stil te staan bij drie aspecten van de Maristenroeping: de zending tij­dens het Jaar van Montagne (2014-2015); verbondenheid in het Jaar van Four­viè­re (2015-2016) en, sinds augustus 2016, spiritualiteit in het Jaar van La Valla.

Lees verder »

8 december 2016

Maristen in Europa


Een week vol inspiratie…

Van 14 t/m 18 november was er in Nijmegen, in de communiteit De Westerhelling, een week van ontmoeten en ontdekken, waarbij de deelnemers kennis maakten met de di­ver­se projecten en activiteiten die de Fraters Maristen in Nederland en hun mede­wer­kers runnen. Dit initiatief viel in het kader van een vormingstraject op Europees niveau voor fraters en leken-Maristen met het doel hen voor te bereiden op het overnemen van verantwoordelijkheden in Maristenprojecten in de toekomst.

Lees verder »

30 november 2016

Maristen in Nederland


Nieuwe overkoepelende website projecten Westerhelling

Op 7 november jongstleden werd de nieuwe website gelanceerd die alle projecten en activiteiten van de Fraters Maristen op de Westerhelling in Nijmegen samenbrengt: www.leerhuiswesterhelling.nl.

Lees verder »

21 november 2016

Rechten van het kind


Internationale Dag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november 1959 hebben de Verenigde Naties de “verklaring van de rechten van het kind” aangenomen. Precies dertig jaar later aanvaardde de Algemene Vergadering van de VN het “verdrag voor de rechten van het kind”. Daarom vieren we elk jaar op 20 november de “internationale dag voor de rechten van het kind”.

Lees verder »

15 november 2016

Maristen in Europa


Vergaderingen Europese Raden

Van zondag 30 oktober t/m zaterdag 5 november waren de leden van de vijf Europese Provinciale Raden bijeen in Guardamar (Spanje). Onze Provinciale Raad maakte hier­van gebruik om zelf een vergadering te houden op 30 oktober. De leden van de Alge­me­ne Raad waren van 31 oktober t/m 3 november ook aanwezig voor een uitgebreide ver­gadering van de Algemene Raad. Lees verder »

31 oktober 2016

Maristen in Duitsland


De Maristenwereld op bezoek in Mindelheim

De Maristenwereld op bezoek in Mindelheim. Zo zou je het korte bezoek van Frater John Klein (New York, USA) en Frater Paterno Corpus (General Santos, Filipijnen) in oktober kunnen beschrijven. Frater Paterno is directeur van een school met 8000 leer­lingen. Frater John leidt een integratieproject voor illegale Mexicaanse immigranten. Deze beide fraters kwamen naar het Maristenkolleg om in het kader van het gods­dienst­onderwijs te vertellen over hun ervaringen in sociale projecten in hun land.

Lees verder »

20 oktober 2016

Fraters en leken


Bijeenkomst commissies “Fraters-Leken” van de vijf continenten

Van 3 t/m 8 oktober waren 50 fraters en leken bijeen in Notre Dame de l’Hermitage om voorstellen over het leven van de Maristen uit te werken voor het 22e Algemeen Ka­pit­tel. Onze Provincie werd vertegenwoordigd door Wolfgang Hacker en Christian Die­pold, beiden leraar aan het Maristenkolleg in Mindelheim. Wolfgang is ook de af­ge­vaardigde van de Provincie in de Europese commissie “Fraters-Leken”.

Lees verder »

6 oktober 2016

Communiteitsbijeenkomsten


Nieuws uit België

De fraters in België hadden onlangs tweemaal een speciale bijeenkomst, waarvan zij hier verslag doen.
Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login