26 mei 2016

Oorsprong van het Instituut


26 Belgen en 9 Nederlanders op pelgrimstocht naar L’Hermitage

In de week van Hemelvaart maakten twee groepen fraters en leken uit onze Provincie een reis naar L’Hermitage; de ene uit België, de andere uit Nederland.

Lees verder »

19 mei 2016

Onderwijs


Start programma “Marist Student Leadership”

Onlangs ging dit programma van start op Ierse Maristenscholen als initiatief van en voor het Maristenonderwijs in West- en Midden-Europa. Het is een stimulerend nieuw programma dat leerlingen ertoe aanzet hun leidinggevende kwaliteiten te ontplooien en zo medeleerlingen te steunen en de hele gemeenschap van dienst te zijn. Lees verder »

16 mei 2016

Maristenfamilie


Pinksterbijeenkomst Cham: “Barmhartigheid – wat is dat?”

Twee weken voor het pinksterfeest werd op de Maristen-Realschule in Cham de pink­ster­bijeenkomst 2016 gehouden, waaraan leerlingen, oud-leerlingen van de vereniging Freunde der Maristen-Realschule Cham (FMC), fraters en bekenden deelnamen. De bijeenkomst was wederom voorbereid door een enthousiaste groep van de FMC, met medewerking van godsdienstleraar Johann Staudner.

Lees verder »

9 mei 2016

Maristen in Europa


Bijeenkomst Europees roepingenteam

Op 19 en 20 april hield de Europese Maristencommissie voor jongerenpastoraat en roepingen een bijeenkomst in Barcelona. Frater Tony Leon van het bureau “Brothers Today” in Rome was er ook bij aanwezig.

Lees verder »

28 april 2016

Maristen in Europa


Bijeenkomst commissie “Fraters-Leken” in Freising

Deze Europese commissie hield van vrijdag 1 t/m zondag 3 april een bijeenkomst in het vormingscentrum Kardinal-Döpfner-Haus op de Domberg in Freising. Lees verder »

20 april 2016

Oorsprong van het Instituut


De jaarlijkse reis naar L’Hermitage

In maart dit jaar nam een groep van 24 medewerkers en leraren van projecten en scho­len in meerdere landen van de Provincie deel aan de jaarlijkse reis naar L’Hermitage, georganiseerd door de Provincie. Als Maristen hebben we hier gelegenheid in de voet­stap­pen van onze stichter Marcellinus Champagnat te treden in zijn eigen om­ge­ving in Frankrijk.

Lees verder »

14 april 2016

Marcellinus Champagnat


Workshop over de brieven van Champagnat

Van 23 t/m 26 maart, in de Goede Week van 2016, konden de fraters in de communiteit van Furth tijdens een workshop nader kennismaken met de brieven van Marcellinus Champagnat. Lees verder »

7 april 2016

Provinciaal Kapittel


Samen op weg naar de toekomst

Het 6e Provinciale Kapittel werd van 28 maart tot en met 1 april gehouden in Freising (Duitsland). Het werd bijgewoond door Fraters Maristen en leken uit de hele Provincie, die we als groep ook wel “nieuwe Maristen” zouden kunnen noemen. Er waren ook andere gasten, onder wie Frater Emili Turú, Algemeen Overste, Frater João Carlos do Prado, hoofd van het bureau voor de zending in Rome, Frater Ernesto Sánchez, lid van de Algemene Raad in Rome, en Frater Gabriel Villa-Real Tapias uit de Provincie L’Her­mi­tage. Het was een levendige, energieke en representatieve groep Maristen.

Lees verder »

31 maart 2016

Maristenonderwijs


Marcellinus door de ogen van Maristenleerlingen

Een groep tweedejaarsleerlingen van het Marian College in Dublin heeft de teken­wed­strijd gewonnen die was uitgeschreven voor de scholen die met de Maristen verbonden zijn. De opdracht was: “Vertel ons Maristenverhaal met je eigen kleuren!”

Lees verder »

3 maart 2016

Geschiedenis


Film over Ierse Frater Marist in de maak

Het verhaal van de Ierse Frater Marist die de voetbalclub Celtic in Glasgow (Schot­land) heeft opgericht, wordt verfilmd en zo voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login