25 februari 2016

Maristenzending


West- en Midden-Europa kijkt naar nieuwe toekomst

Nu het Maristeninstituut zich voorbereidt op een nieuw begin, met nieuwe modellen voor leiding en begeleiding die worden voorgelegd, denkt ook de Provincie West- en Midden-Europa erover na in hoeverre zij zelf sterkere structuren en ondersteunende systemen nodig heeft voor de lange termijn.

Lees verder »

18 februari 2016

Het religieuze leven


Internationale bijeenkomst in Rome ter afsluiting van het Jaar van het Godgewijde Leven

Ruim 5000 religieuzen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven (CIVCSVA) om deel te nemen aan een internationale bijeenkomst in Rome, van 28 januari tot en met 2 februari. Onder hen waren 25 Fraters Maristen.

Lees verder »

9 februari 2016

Zending en communicatie


Missietijdschrift “Kontinente” viert 50-jarig bestaan

Met een grote feestelijke plechtigheid werd in Keulen op 20 januari jongstleden het 50-jarig jubileum van het katholieke tijdschrift Kontinente gevierd, in aanwezigheid van de pauselijke nuntius van Duitsland en de aartsbisschop van Accra in Ghana.

Lees verder »

28 januari 2016

Solidariteit


FMSI bedankt donateurs

In afwachting van de afronding van het complete jaaroverzicht van 2015 voor wat be­treft de giften die zijn ingezameld en gebruikt, bedankt FMSI (Maristenstichting voor In­ter­na­tionale Solidariteit) haar donateurs voor hun steun aan de activiteiten van FMSI in het afgelopen jaar. Lees verder »

6 januari 2016

België


Bezinningsdag voor Belgische fraters

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van fraters van 70 jaar en jonger werd be­slo­ten een bezinningsdag te organiseren voor alle fraters in België die zich daarvoor in­teresseren. En zo verzamelden zich op 30 december twaalf fraters in de norbertijner abdij in Leffe, bij Dinant, om het jaar 2015 in een sfeer van gebed en dankzegging af te sluiten.

Lees verder »

15 december 2015

Maristenonderwijs


Nieuwe bronnen voor communicatie en sociale media

Mevrouw Aisling Demaison, de onlangs benoemde coördinator Maristenonderwijs van de Provincie, heeft de volgende bronnen voor communicatie en sociale media ge­cre­eerd:

Lees verder »

7 december 2015

Ierland


Bijeenkomst fraters Ierland

Op zaterdag 28 november kwamen de fraters in Ierland bijeen in de communiteit Moyle Park in Dublin. Frater Brendan opende het samenzijn met een herinnering aan Frater Benedict McGranahan, die op 25 september overleed, en een welkomstwoord voor Frater Wilfrid Harrison, die in de communiteit Marian College in Dublin is komen wonen. Het ochtendprogramma stond volledig in het teken van misbruik en het voor­komen daarvan. Frater Brendan sprak in zijn inleiding over de impact van gevallen van misbruik, die 22 jaar geleden voor het eerst aan het licht kwamen. Er is veel geleerd de laatste twintig jaar. Gelukkig was er in die periode goed leiderschap voor de fraters.

Lees verder »

26 november 2015

Provincieleiding


Derde ambtstermijn voor Provinciaal Overste

De Algemeen Overste heeft in een brief van 10 november aangekondigd dat Frater Bren­dan Geary een derde ambtstermijn zal vervullen als Provinciaal Overste van West- en Midden-Europa.

Lees verder »

20 november 2015

Maristen in Europa


Bijeenkomsten van twee Europese teams: roepingen en zending

Twee commissies die onder de Europese Maristenconferentie (CEM) vallen, het Euro­pese team voor jongerenpastoraat en roepingen en het Europese team voor de zending, hielden eind oktober elk een bijeenkomst. Lees verder »

13 november 2015

Maristen in Duitsland


Nieuws van de scholen in Cham en Mindelheim

De laatste weken gebeurde er van alles bij de Maristen in Cham en Mindelheim, waar­over we hier berichten.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login