4 november 2015

Dag van inspiratie


“Frater Henri Vergès, getuige en Marist in een islamitisch land” met Frater Alain Delorme

17 oktober, Habay. Het was de wens van het Belgische team “verbondenheid fraters-leken” om Frater Alain Delorme uit Saint-Paul-Trois-Châteaux in Frankrijk uit te nodi­gen voor een presentatie over het leven van Frater Henri Vergès, een Marist die marte­laar werd in Algerije. Frater Alain was al eens eerder in België geweest, bij de fraters van Genval en Kessel-Lo, om over deze Maristenfiguur te vertellen.

Lees verder »

29 oktober 2015

Solidariteit


Bijeenkomst Europese NGO’s

Van 5 t/m 7 oktober ontmoetten afgevaardigden van Europese non-gouvernementele organisaties (NGO’s) van de Maristen elkaar in het Generalaat in Rome, op uitnodiging van de Maristenstichting voor Internationale Solidariteit (FMSI).
Lees verder »

22 oktober 2015

Maristen in de wereld


Dr. Robert Wicks geeft handreikingen om trauma te voorkomen

Een vooraanstaande Amerikaanse psycholoog die begin september in Libanon een vierdaagse workshop gaf aan Syrische Fraters Maristen en hun vrienden – een groep die bekend is onder de naam “Blauwe Maristen” – heeft een artikel geschreven over die ontmoeting, die hem naar eigen zeggen heeft geïnspireerd. Lees verder »

12 oktober 2015

Provincieworkshop


“Spiritualiteit en mens-zijn”

Voor de Provincieworkshop, die van 2 t/m 4 oktober werd gehouden, kwamen 49 deel­nemers uit Ierland, Schotland, Engeland, België, Nederland en Duitsland naar het vor­mingscentrum Marienland in Vallendar, nabij Koblenz. Provinciaal Overste Brendan Geary leidde de bijeenkomst en begroette de Ma­risten, jong en oud, mannen en vrou­wen, fraters en leken; hij zei dat hij op een interes­sant en vruchtbaar samenzijn hoopte. Lees verder »

1 oktober 2015

Solidariteit


Twee congregaties presenteren documentaire over project voor vluchtelingen in Libanon

De Fraters Maristen en de Broeders van de Christelijke Scholen hebben een korte documentaire over het “Fratelli-project” gepresenteerd, waarin zij uitleggen hoe ze jonge vluchtelingen in Libanon helpen. Lees verder »

24 augustus 2015

Maristen in Europa


Bijeenkomst Europees netwerk Maristencommuniteiten

Drie jaar geleden organiseerde de commissie “Frères aujourd’hui” op verzoek van de Europese Maristenconferentie (CEM) een eerste bijeenkomst van fraters van nieuwe communiteiten in de Europese Provincies. Van 8 t/m 12 augustus jongstleden vond in El Escorial (nabij Madrid) een tweede bijeenkomst plaats, die in dezelfde lijn lag als de eerste: het was een gelegenheid voor fraters en leken met een nauwe betrokkenheid bij hun projecten om ervaringen met elkaar te delen, in te gaan op onderwerpen van gemeenschappelijk belang en het onderlinge netwerk te consolideren.

Lees verder »

3 augustus 2015

Einde schooljaar


Champagnatfeest op het Maristenkolleg Mindelheim

Met een feestelijke viering eerde de schoolfamilie de heilige Marcellinus Champagnat tijdens het jaarlijkse schoolfeest aan het einde van het schooljaar. Vele ouders en andere belangstellenden waren ingegaan op de uitnodiging om daarbij aanwezig te zijn.

Lees verder »

23 juli 2015

Voorbereiding jubileum


Start van het Fourvière-jaar

Op 23 juli 2016 vieren we dat twaalf jongemannen, sommigen van hen pas gewijde priesters, anderen nog seminaristen, 200 jaar geleden in de kapel van Fourvière in Lyon de belofte uitspraken de congregatie van de Maristen te gaan stichten. Vandaag, één jaar voor dat jubileum, eindigt het Montagne-jaar in het Instituut en begint het Fourvière-jaar, waarin het centrale onderwerp zal zijn: “De Sociëteit van Maria – broederschap: fraters en leken samen voor de zending”.

Lees verder »

17 juli 2015

Maristen in de wereld


Dublin ontvangt leerlingen en begeleiders uit Provincie Cruz del Sur

Elk jaar verwelkomt het Moyle Park College in Clondalkin honderden fraters en leken uit de hele wereld die komen voor een zomercursus waarmee zij hun kennis van de Engelse taal willen verbeteren. Het is ons een genoegen hier een artikel te presenteren dat op 9 juli in het Spaans verscheen op de website van de Fraters Maristen in de Provincie Cruz del Sur (Argentinië en Uruguay), www.maristas.com.ar

Lees verder »

9 juli 2015

Jubileum


Kerk Maristenkolleg Mindelheim bestaat 65 jaar

De Maristen zijn sinds 1926 in Mindelheim en beschikten van begin af aan over een eigen, vrij grote kapel in het internaats- en schoolgebouw. Al voor de Tweede Wereld-oorlog waren ze bezig met plannen voor de bouw van een kerk op eigen terrein ten behoeve van de school, het internaat, de communiteit en de bevolking in de directe omgeving. Doordat de school in 1937 werd gesloten door de nazi’s, kon de bouw pas na de Tweede Wereldoorlog worden uitgevoerd. Bisschop Joseph Freundorfer wijdde de kerk op 27 juni 1950 aan het Heilig Hart van Jezus, ter herinnering aan het gelijk-namige juvenaat in Arlon.

Lees verder »

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login