7 oktober 2014

Duitsland


100 jaar Maristen in Duitsland 1914 – 2014

Het jaar 1914 is het oprichtingsjaar van de Duitse Maristen. Het jubileum dat dit jaar kan worden gevierd, brengt vele vrienden bij elkaar: Fraters Maristen, leken-Maristen, medewerkers en jonge mensen met wie zij in deze honderd jaar in binnen- en buitenland verbonden zijn geweest. Het is een jubileum dat niet alleen een gedenkdag van de fraters en hun vrienden wil zijn, maar ook een gelegenheid vormt om een blik op de geschiedenis van de Maristen in Duitsland te werpen. En het nodigt uit tot een hernieuwde bewustwording van de zending van de Maristen voor vandaag en morgen.

Zo wordt er op verschillende momenten en in verschillende vormen aandacht gegeven aan dit jubileum.

Op 3 februari jl. herdacht de schoolgemeenschap van de Maristenrealschule in Recklinghausen de opening van de eerste communiteit van de fraters in Duitsland met een school en internaat. Om een goede start in die moeilijke tijd mogelijk te maken, begon men ook met de productie van dranken zoals Arquebuse, Hermite en allerlei soorten thee uit het receptenboekje van Frater François Rivat, de opvolger van Marcellinus.

Op 13 en 14 september kwamen de Duitse fraters bijeen voor een eerste “assemblee” sinds de oprichting van de Provincie West- en Midden-Europa, met als doel vragen en problemen van nu te bespreken. De zondag was een gelegenheid om God te danken voor de trouw en volharding van vier Duitse fraters die op 60 jaar Marist-zijn mogen terugkijken.

Op 11 oktober denkt de Maristenfamilie tijdens een feestelijk samenzijn in Furth (bij Landshut) terug aan de voorbije 100 jaar: het oprichten van de vele huizen en projecten van de fraters en hun medewerkers in Duitsland en de werken in 33 andere landen waar Duitse Maristen zich in de geest van Marcellinus voor jonge mensen hebben ingezet.

Met een aantal symbolische gebaren wil de Maristenfamilie dit jubileum op passende wijze belichten:

– Op initiatief van een lerares van de Maristen-Realschule in Mindelheim heeft meesterbakker Michael Hölzle, een oud-leerling van de Maristen, een eigen broodsoort ontwikkeld en in productie genomen. Het wordt sindsdien als “Marcellinusbrood” verkocht in zijn bakkerij in Mindelheim. Door de samenstelling en bereidingswijze herinnert het witbrood aan de tijd en de omgeving van Marcellinus, het ruige Pilatgebergte in Zuid-Frankrijk, met typische kruiden en geneeskrachtige planten.

  

– Naar aanleiding van het jubileum zijn zes postzegels ontworpen die nu door de Duitse post worden uitgegeven, met een waarde van 60 cent. Op de zegels staan afbeeldingen van Marcellinus, met een verwijzing naar mogelijke vormen van zijn zending in onze tijd. De postzegels mogen in Duitsland voor de reguliere binnen- en buitenlandse post worden gebruikt. Het is een klein symbool voor de wereldwijde, internationale oriëntatie van het Instituut.

– Eveneens naar aanleiding van het jubileum zijn twee nieuwe boeken over de geschiedenis van de Maristen in Duitsland verschenen. Ze laten in woord en beeld de ontwikkeling van de Provincie Duitsland in de afgelopen honderd jaar zien.

Het ene boek heeft de titel 100 Jahre Maristenbrüder in Deutschland 1914 – 2014 gekregen en is voorzien van vele afbeeldingen.

Het tweede boek, getiteld 140 Jahre Deutsche Maristenbrüder 1874 – 2014, is in twee delen verschenen. Het eerste deel wil de veertig jaar beschrijven toen er al een paar honderd Duitse Fraters Maristen waren maar nog geen huizen in Duitsland. Door deze situatie konden de Duitse fraters al snel op grote schaal zendingswerk gaan doen. Zij realiseerden hun missionarissenwerk sinds het einde van de 19e eeuw in meer dan 33 landen. Het boek laat aan de hand van een reeks statistieken en overzichten de moeizame, door drie oorlogen getekende ontwikkeling van de Maristen in Duitsland zien.

Het tweede deel van het tweede boek biedt een lijst met de belangrijkste gegevens van de ruim 1240 Fraters Maristen van Duitse oorsprong die er sinds het intreden van de eerste fraters in 1874 zijn geweest. Om de privacy van de betreffende personen te beschermen, is dit deel hoofdzakelijk voor intern gebruik bedoeld.

   

– In Duitsland worden door de Maristen sinds de jaren 20 de eigen kloosterproducten Arquebuse en Hermite gemaakt en verkocht. Bij gelegenheid van het eeuwfeest creëerde de kloosterdistilleerderij in Furth een speciaal distillaat, een mengeling van de twee met de oude naam “Maristiner” en de oude opdruk. Het is eveneens een bescheiden eerbetoon aan ons “spirituele” erfgoed uit de tijd van de oprichting.

– Er is ook een aan het jubileum gewijde tentoonstelling, met twintig posters van elk twee meter hoog. Ze vertellen over de geschiedenis, de spiritualiteit, de zending van de fraters en de leken van het wereldwijde Instituut van de Maristen. De posters werden eerder voor de Wereldjongerendagen in Madrid gebruikt.

– Als mooie verwijzing naar de traditie van het Maristenkolleg in Mindelheim en vanwege het 100-jarig jubileum werd besloten om tijdens stafvergaderingen van het gymnasium en van de Realschule een speciale kaars met de afbeelding van Marcellinus aan te steken, om eraan te herinneren dat zijn geest en houding ook vandaag hun richtsnoer moeten zijn. “Wie kinderen goed wil opvoeden, moet van hen houden.” (Marcellinus Champagnat)

Frater Heinrich Schamberger

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login