31 januari 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: De tafel vertelt…

Op 7 januari jongstleden kwam een groep van zo’n 60 à 70 personen bijeen in de Ont­moe­tingskerk in Nijmegen om de 200e verjaardag van het Instituut van de Fraters Maristen te vieren. Er waren drie Fraters Maristen en twee Paters Maristen en verder leken, de meesten van hen jongvolwassenen die aan projecten van de fraters in Nij­me­gen deelnemen of hebben deelgenomen. De warme ontvangst stond in contrast met de plotselinge inval van winters weer in Nederland.

Arjan Broers, theoloog en journalist, begon het sa­men­zijn met het voordragen van In het midden staan, een vertelling waarin met veel verbeelding wordt terug­ge­keken op het stichten van het Instituut en de vroege geschiedenis ervan vanuit het perspectief van Mar­cel­linus’ tafel in La Valla, die de laatste jaren zo’n be­langrijk symbool is geworden in het hele Instituut. Het voorlezen van de tekst werd afgewisseld met mo­men­ten van bezinning en zang, onder leiding van Diete Sy­besma. Zij koos korte, steeds terugkerende me­lo­dieën, die ruimte gaven om Arjans tekst te laten bezinken.

Na een voortreffelijke lunch in de vorm van een buffet, waarbij de deelnemers met elkaar in gesprek konden gaan en kennismaken, was er een reeks workshops met verschillende onderwerpen, zoals onderscheiding, bibliodrama, dialoog en lectio divina. De dag eindigde met een bezinnende liturgie met een terugblik op het samenzijn. Aan het einde van de viering staken de aanwezigen een jubileumkaars aan die ze mee naar huis mochten nemen, evenals een exemplaar van Arjans boekje.

Frater Brendan Geary

 

Meer informatie over dit samenzijn is te vinden via de volgende link:
http://www.maristen.nl/nieuws/maristen-mini-festival-7-januari

                        

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login