22 augustus 2017

1817-2017


200-jarig bestaan: Provinciebijeenkomst in L’Hermitage

Zestig fraters en leken uit de Provincie West- en Midden-Europa waren van 11 t/m 14 augustus bij elkaar in L’Hermitage om het 200-jarig bestaan van het Instituut te vieren. Eerder dit jaar gaf Frater Seán Sammon voor fraters in de Provincie een workshop over het Vaticaanse document over de frater in de Kerk. De Provinciebijeenkomst ging over spiritualiteit en zending, met als thema “Een brug naar de toekomst”. Frater Tony Leon ging voor tijdens de openingsviering en gebruikte de rivier de Gier als symbool. Hij noemde de verschillende stichtingen die bij de geschiedenis van de Provincie horen, beginnend met de communiteit in Londen in 1853 – het eerste huis buiten Frankrijk.

Op zaterdag 12 augustus gaf Frater Don Bisson uit de Verenigde Staten enkele presen­ta­ties over spiritualiteit, gebaseerd op de psychologie van Jung, die een inspirerende benadering van Maristenspiritualiteit boden die bij veel deelnemers weerklank vond en hen nieuwe inzichten gaf. Zo zei hij onder andere: “We kunnen geen Mariaal charisma hebben dat vrouwen marginaliseert.” Hij noemde daarbij het aantal vrouwen die van­daag de dag een leidende functie hebben in het Maristeninstituut.

De groep bezocht op zondag 13 augustus La Valla, waar Frater Ben Consigli, eveneens uit de Verenigde Staten, de deelnemers uitnodigde tot reflectie over de gemeen­schaps­dimensie van het Maristencharisma. ’s Middags vertelde Frater Steve Schlitte, directeur van de school St. Michael’s Academy in New York, over hoe hij het ervaart God te ontmoeten in de Maristenzending. Pater John Lumley, oud-scholasticus bij de Paters Maristen, ging voor tijdens een mis in Le Rosey. Tijdens zijn overweging herinnerde hij eraan dat Maria en de Maristenwaarden centraal staan in de identiteit van alle Ma­risten.

De bijeenkomst bood allerlei gelegenheden voor de mensen uit de verschillende landen van de Provincie om elkaar te ontmoeten en vriendschappen uit te breiden die tijdens eerdere bijeenkomsten waren ontstaan. Er was ruimte voor ontspanning en tot slot een heerlijke maaltijd in een nabijgelegen restaurant. De bijeenkomst was ook het hoog­te­punt van een reeks bijeenkomsten die de laatste jaren zijn gehouden en die hebben geholpen een brug te bouwen voor een toekomst in onze Maristenprovincie met steeds meer leken die daarbij betrokken zijn.

Frater Brendan Geary

Filmpje: 
https://www.dropbox.com/s/fq0pujprslwhcze/L%27Hermitage%20Video.mp4?dl=0

 

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login