2 juni 2014

Boodschap van de Algemeen Overste


2017: Een nieuw begin

De traditionele boodschap van Frater Emili Turú aan het gehele Instituut bij gelegenheid van de feestdag van de heilige Marcellinus Champagnat op 6 juni, komt dit jaar in de vorm van een kort filmpje. Daarin gaat Frater Emili in op de drie jaar van voorbereiding op het 200-jarig bestaan van het Instituut (2017) en wil hij iedereen motiveren om daaraan deel te nemen.

In het filmpje, dat 20 minuten duurt, presenteert Frater Emili de drie symbolen (“iconen”) voor onze reis naar 2017 en geeft daar een toelichting bij:

  • 1e symbool: Montagne  basisthema: Maristenzending – wanneer: oktober 2014 – juli 2015
  • 2e symbool: Fourvière  basisthema: De Sociëteit van Maria, broederschap: partners voor de zending (fraters en leken) – wanneer: juli 2015 – juli 2016
  • 3e symbool: La Valla  basisthema: De mystieke dimensie van ons leven – wanneer: augustus 2016 – augustus 2017

Het filmpje is beschikbaar in de vier officiële talen van het Instituut en in verschillende resoluties: HD, DVD en CD. Naast het bekijken van het filmpje kunt u ook de tekst ervan downloaden, mocht u die willen nalezen en verder bestuderen:

WORD, met afbeeldingen:   Nederlands   English   Français

WORD 97-2003, zonder afbeeldingen:   Nederlands   English   Français

Het filmpje is te zien op: www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3271

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login