2 maart 2015

Internationale communiteit


Afscheid van de communiteit in Dessau

Op zondag 22 februari kwamen vele mensen uit de parochie Petrus en Paulus in Dessau bijeen voor de afscheidsmis voor de fraters. Bisschop Feige ging voor tijdens de mis en werd daarbij geassisteerd door pastoor Nachtwei en Pater Heinrich Haskamp van de Paters Maristen, die sinds 1992 werkzaam zijn in Dessau. Ook Pater Georg Galke S.M. was aanwezig.

  

De fraters arriveerden dertien jaar geleden in Dessau en hebben allerlei soorten werk gedaan: in het ziekenhuis- en gevangenispastoraat, het jeugdwerk, activiteiten voor de parochie, onderwijs, Caritas en de Bahnhofsmission (in het treinstation gesitueerde post voor sociale hulp). De eerste leden van de communiteit waren de Fraters Herbert Kühner en Michael Schmalzl uit Duitsland, Maurice Godenir en Roger Davids uit België, en Wilfrid Harrison uit Engeland. De Fraters Roger, Michael en Wilfrid zijn na verloop van tijd naar andere communiteiten gegaan en Frater Augustin Hendlmeier kwam er in 2010 bij; hij bleef tot december 2014.

De voorzitster van de parochieraad sprak in haar afscheidsrede in warme bewoordingen over de aanwezigheid van de fraters. Frater Brendan Geary, Provinciaal Overste, zei daarop dat de fraters die in Dessau hebben gewoond zelf ook allemaal profijt hebben gehad van het wonen daar en dat het een belangrijk initiatief voor onze Provincie was geweest. Na de mis was er een receptie, waarbij men gelegenheid had om met de fraters te praten. Tijdens de receptie vertelde een christen uit Syrië hoe hij met zijn gezin naar Dessau was gekomen. Een Libanese christen die nu in Dessau werkt, vertelde ook hoe dankbaar hij de mensen in de parochie was en hoe hij het had ervaren als vluchteling te worden opgevangen in Duitsland. Een moslim uit Afrika vertelde hoe hij het vond om elke week de mis bij te wonen in deze parochie en hoe dankbaar hij was om als moslim bij hen te kunnen zijn. Het was hartverwarmend om te horen wat deze mensen vertelden, vooral gezien de moeilijke situatie van dit moment in het Midden-Oosten en Afrika.

Bisschop Feige en pastoor Nachtwei spraken hun dankbaarheid uit jegens Frater Jacques Scholte, de Provinciaal Overste ten tijde van de oprichting van de communiteit, en aan de fraters die de voorbije dertien jaar hebben bijgedragen aan het leven van de katholieke gemeenschap en het bisdom Magdeburg.

Frater Brendan Geary

G. Nachtwei, M. Godenir, W. Harrison, H. Kühner, G. Feige, H. Haskamp, B. Geary

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login