18 september 2014

Duitsland


Assemblee van de Duitse fraters

Op zaterdag 13 september kwamen de Duitse fraters bijeen in Furth om over de huidige situatie in Duitsland en over hun zending in de toekomst te praten. Het was de eerste assemblee van de Duitse fraters en vrijwel allemaal namen zij eraan deel, ook degenen die in het buitenland in de zending werken.

Naast onze Provinciaal Overste Frater Brendan Geary was ook zijn voorganger Frater Joe McKee, de huidige Vicaris Generaal, aanwezig. De assemblee werd uitstekend begeleid door mevrouw Roswitha Vesper.

Aan het begin werd er een videofilm getoond waarin verschillende leken-Maristen zich voorstelden evenals jonge vrijwilligers die op andere continenten met de fraters samenwerken. De fraters waren zeer onder de indruk van de bezielde woorden van de “Maristen” en vonden de dingen die werden gezegd hoopgevend voor hun eigen toekomst.

`s Middags gaven de fraters zelf een presentatie over hun communiteiten en de zending daarvan in de toekomst. In een laatste gespreksronde werd de deelnemers gevraagd aanbevelingen te doen aan de Provinciale Raad. Frater Michael Schmalzl zegde toe de ideeën en voorstellen voor te leggen aan de Provinciale Raad.

De bijeenkomst was voor de fraters een hoopvolle stap, waarop zeker verdere stappen mogen volgen.

Frater Winfried Schreieck

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login