10 juni 2014

Solidariteit


Bezoek aan hulporganisaties in Duitsland

Eind mei bezochten Frater Mario Meuti, de directeur van het FMSI-kantoor in Rome, en mevrouw Angela Petenzi, projectcoördinator, een aantal centra van Duitse hulporganisaties. Frater Heinrich Schamberger begeleidde hen naar Aken in het aartsbisdom Keulen voor de organisaties Misereor, Missio en Päpstliches Missions-werk der Kinder (PMK), en vervolgens naar het kantoor van Adveniat in Essen.

De ontmoetingen met de medewerkers van de hulporganisaties waren bedoeld als kennismaking en als mogelijkheid om projecten van de Maristen op verschillende continenten voor te leggen aan de betreffende experts. Frater Mario en mevrouw Petenzi deden dit op deskundige wijze.

Veel gesprekspartners en adviseurs van de organisaties waren vanuit hun eigen ervaringen bekend met het goede zendingswerk van de Maristen in allerlei landen en reageerden zeer positief op de projecten die hen werden voorgelegd.

Een ander belangrijk gesprekspunt was de mogelijkheid tot samenwerking met andere nationale Maristenorganisaties, met FMSI als schakel.

In Mindelheim en Recklinghausen werd de beide bezoekers verteld over de inzet van de Duitse Maristen en hun vrienden voor kinderen en jongeren in nood in de wereld. De wens van alle betrokkenen is om samen te werken met elkaar maar ook met de hulporganisaties van de Kerk en andere instellingen, die samenwerking te coördineren en uit te breiden. De medewerking van de Duitse vereniging voor Maristenzending (MFMV) is wenselijk.

De grote Duitse hulporganisaties blijven bereid de inzet van de Maristen en hun vrienden al naargelang hun mogelijkheden te steunen en te bevorderen.

Frater Heinrich Schamberger

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login