20 oktober 2016

Fraters en leken


Bijeenkomst commissies “Fraters-Leken” van de vijf continenten

Van 3 t/m 8 oktober waren 50 fraters en leken bijeen in Notre Dame de l’Hermitage om voorstellen over het leven van de Maristen uit te werken voor het 22e Algemeen Ka­pit­tel. Onze Provincie werd vertegenwoordigd door Wolfgang Hacker en Christian Die­pold, beiden leraar aan het Maristenkolleg in Mindelheim. Wolfgang is ook de af­ge­vaardigde van de Provincie in de Europese commissie “Fraters-Leken”.

Wolfgang heeft het volgende verslag van de bijeenkomst geschreven.

De bijeenkomst vond plaats in L’Hermitage, van 3 t/m 8 oktober. Er namen 28 leden van de 5 commissies (Europa, Amerika, Azië, Afrika, Oceanië) en 22 gasten aan deel, en de bijeenkomst had de volgende doelen:

 • Het Algemeen Kapittel, dat in 2017 in Colombia wordt gehouden, een aantal voor­stellen voorleggen die voortkomen uit de ervaring met de nieuwe rela­tie­pro­ces­sen in het Instituut en de daarover gevoerde gesprekken.
 • Het bewustzijn van internationaliteit in het hele Instituut versterken.
 • De structuur voor begeleiding (animation) op internationaal niveau verbeteren.
 • Het proces van het actualiseren van de Champagnat-beweging afronden.
 • De Maristenplaatsen beleven als vreugdevolle plekken om samen te zijn.
 • Een synthese opstellen die de identiteit van de leken-Marist omkadert.

lekencommissies4

Enkele centrale punten in de voorstellen voor het Algemeen Kapittel zijn:

 • Traject voor de roeping als leken-Ma­rist (Leken-Marist zijn)
 • Betrekkingen – saamhorigheidsgevoel
 • Gezamenlijke vorming met de fraters
 • De stem van de leken
 • Verbondenheid tussen fraters en leken
 • Actualisering van de Champagnat-be­we­ging

Het belang van de bijeenkomst werd onderstreept door de aanwezigheid van de Frater Algemeen Overste Emili Turú en Frater Antonio Ramalho, lid van de Algemene Raad.

Door de inspirerende sfeer in L’Hermitage, de attente zorg van de gemengde com­mu­ni­teit daar en de vastberadenheid onder de deelnemers om goede voorstellen uit te wer­ken werd de basis gelegd voor een goed resultaat, ook al werd er aan het einde van de bijeenkomst geen slotdocument opgesteld. Men gaat de komende maand verder met het werk.

lekencommissies2

lekencommissies1

lekencommissies3

Wolfgang en Christian

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login