2 juli 2015

Provinciebijeenkomst


Bijeenkomst communiteitsvertegenwoordigers

Een twintigtal fraters – communiteitsoversten en -leden met een begeleidende functie, en ieder ander die zich bij dit initiatief vanuit de Provincie wilde aansluiten – nam van 19 t/m 21 juni deel aan een bijeenkomst in Schönstatt, een complex nabij Koblenz.

2015Animators1

Het thema voor het weekend was: spiritualiteit voor ouderen. Het is een punt dat de realiteit van onze Provincie vandaag de dag heel concreet raakt. Frater Brendan (Provinciaal Overste) gaf ter inleiding een PowerPoint-presentatie over onze Provincie, de beperkingen en sterke punten daarvan. Hij nodigde ons uit vol dankbaarheid en vertrouwen naar deze feiten te kijken.

2015Animators4

Zuster Catherine Darby, van de orde van de Zusters van Notre-Dame de Namur, was de begeleidster van de workshop en nodigde de deelnemers uit om na elke inleiding over een bepaald thema gedachten met elkaar te delen en daarover na te denken, voorstellen te doen en uitdagingen te noemen. Zo zouden we toenemend het gevoel krijgen van de aanwezigheid van God, die dicht bij de mens is en ons inspireert om een concrete spiritualiteit te leven die direct aansluit bij onze realiteit.

Ja, we werden elk uitgenodigd de bron van leven te ontdekken die in het diepste van ons wezen opwelt en om eraan te werken dat we in de ander de parel van Gods aanwezigheid zien. Ons innerlijke leven is delicaat, fragiel. Bij lichamelijk of geestelijk gehandicapte mensen is God net zo aan het werk. Het is aan ons om onze blik te verscherpen en zo getuige te zijn van de Jezus die zich niet altijd meteen laat herkennen, zoals bij de Emmaüs-gangers, maar die met ons meeloopt, aan onze zijde, in de persoon van onze confraters.

Frater Roberto Di Troia

2015Animators2  2015Animators3

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login