24 augustus 2015

Maristen in Europa


Bijeenkomst Europees netwerk Maristencommuniteiten

Drie jaar geleden organiseerde de commissie “Frères aujourd’hui” op verzoek van de Europese Maristenconferentie (CEM) een eerste bijeenkomst van fraters van nieuwe communiteiten in de Europese Provincies. Van 8 t/m 12 augustus jongstleden vond in El Escorial (nabij Madrid) een tweede bijeenkomst plaats, die in dezelfde lijn lag als de eerste: het was een gelegenheid voor fraters en leken met een nauwe betrokkenheid bij hun projecten om ervaringen met elkaar te delen, in te gaan op onderwerpen van gemeenschappelijk belang en het onderlinge netwerk te consolideren.

Het thema dat voor deze bijeenkomst was gekozen, was: de vreugde van het Marist-zijn in een internationaal Instituut. Frater Albert André was de afgevaardigde van onze Provincie in de organisatie; de deelnemers waren de Fraters Pol Grégoire, Maurice Godenir en Roger Davids uit Malmedy, Roberto Di Troia en Albert André uit Arlon (Frater René Paulus kon om gezondheidsredenen niet komen) en Robert Thunus uit Habay.

EscorialGroep

Op 8 augustus werd iedereen ontvangen en stelden de 37 deelnemers, onder wie drie echtparen, zich aan elkaar voor.

Op de eerste dag was er ’s morgens een Eucharistieviering, waarna iedereen tijd kreeg om individueel onze geschiedenis te lezen in het licht van waartoe Paus Franciscus heeft opgeroepen: vol dankbaarheid naar het verleden kijken. Daarna spraken we daarover in kleine groepjes. ’s Middags stond er een bezoek aan het koninklijk paleis en het klooster van El Escorial op het programma. Onze Provincie had ter afsluiting van de dag een avondgebed in de stijl van Taizé voorbereid.

Dag twee was een uitnodiging om het heden met passie te beleven. In dat kader gaf elke communiteit een presentatie over de invulling die zij geeft aan een van de drie kernpunten voor de toekomst die naar voren kwamen tijdens de internationale bijeen­komst voor Maristenzending in Nairobi in september 2014: profetie, mystiek en ver­bondenheid. Na elk thema konden we in kleine groepjes praten over wat ons daarbij in het bijzonder aansprak. Zo ontstond een goed beeld van de dageraad van de nieuwe tijden die zichtbaar wordt in wat er in onze communiteiten wordt gedaan. Het ging geheel vanzelf dat we al die concrete uitingsvormen in gebed konden samenvatten. Aan het einde van de dag was er gelegenheid om Le gamin au vélo te kijken, een Belgische film van de broers Dardenne die over een jongetje gaat dat door zijn vader aan zijn lot wordt overgelaten maar door een vrouw wordt opgevangen. Het gezicht van een jonge Montagne van vandaag, dat heel wat Maristen al hebben kunnen aantreffen in hun zendingswerk…

EscorialViering   EscorialWerk

De derde dag was gericht op de toekomst: de toekomst vol hoop omarmen. In de ochtend gaf Frater Antonio Ramalho, lid van de Algemene Raad, een inleiding waarin hij liet zien waar de oproepen die we deze laatste jaren in het Instituut waarnemen bij elkaar komen; ze vormen de eerste aanzet van een “nieuw begin”, dat samenvalt met het 200-jarig bestaan van het Instituut. Opnieuw konden we in groepsverband praten over de oproepen die wij hebben waargenomen. Tot slot konden we onze gedachten per Provincie met elkaar delen. De bijeenkomst eindigde met een Eucharistieviering en een barbecue in feestelijke sfeer. Er werd afgesproken om de komende maanden een of meer van de andere communiteiten te bezoeken ter versteviging van het onderlinge netwerk, een bijzonder stimulerende ervaring met het oog op de toekomst.

Frater Robert Thunus

Zie ook: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3694

EscorialBelgie   EscorialBBQ

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login