10 juli 2014

België


Bijeenkomst rond het thema solidariteit

Op 28 juni was er in ons huis in Habay een bijeenkomst rond het thema solidariteit. Van de 17 personen die waren uitgenodigd konden er 11 komen. Er waren vrijwel evenveel fraters als leken, die heel verschillende ervaringen op het vlak van solidariteit meebrachten: randgroepen en armoede in de directe omgeving, gezondheidsprojecten in het buitenland, vorming en evangelisatie in het onderwijs.

De genodigden hadden niet allemaal een directe link met de Maristen. De bijeenkomst had tot doel elkaar te leren kennen en gesprekken te voeren, en zo kon elke deelnemer over zijn of haar eigen ervaringen met betrekking tot het thema vertellen, dat in de maatschappij van vandaag zoveel aandacht krijgt.

Voor ons Maristen was het ook een gelegenheid om te vertellen over wat er in ons Instituut gebeurt op het vlak van onze zending in de wereld, die in de eerste plaats op de arme en kwetsbare medemens is gericht.

Gesterkt door het samenzijn kwamen we tot ideeën om wat wij nu leven te verstevigen en om te blijven kijken naar mogelijkheden voor samenwerking ten gunste van het zendingswerk in België.

Na de zomervakantie zal dit een vervolg krijgen in de vorm van een nieuwe bijeenkomst waaraan hopelijk iedereen kan deelnemen.

Frater Roberto Di Troia

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login