4 februari 2014

Maristen in België / Publicaties


Commissie “verbondenheid fraters-leken”

De Maristencommissie “verbondenheid fraters-leken” in België, bestaande uit Anne Lefort, Dominique Modibo en de Fraters Robert Thunus, Roberto di Troia en Albert André, kwam op zaterdag 11 januari bijeen in Habay.

Op de agenda stonden de volgende punten: uitwisseling over wat er in de verschillende groepen en fraterniteiten leeft – reflectie over de vraag hoe we leken die niet met een groep verbonden zijn en onze voormalige Maristenscholen kunnen begeleiden in het (her)ontdekken van Marcellinus’ spiritualiteit – voorbereiding van een lied met interpretatie van Theo Mertens – het maandelijks redigeren van de nieuwsbrief – begeleiding bij het proces van reflectie over onze zending, voorafgaand aan de internationale bijeenkomst in Nairobi – het bezoek van een van de leden van de Algemene Raad in de verschillende groepen – voorbereiding voor een bijeenkomst in juli met Frater Teofilo uit Portugal als animator, en voor een familiedag tijdens de zomervakantie.

De volgende bijeenkomst van de commissie is op zaterdag 1 maart in Brussel-Linthout.

De twee nieuwsbrieven van 2014 zijn te vinden onder “Publicaties” op deze website (“Communion Frères et Laïcs”).

Frater Albert André

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login