21 september 2017

Maristen in Europa


De Maristen in Siracusa en het immigratiedrama in Europa

In navolging van de uitnodiging van de Algemeen Overste van de Fraters Maristen, Frater Emili Turú, in zijn brief “De dans van de zending”, werden nieuwe internationale communiteiten gevormd met het doel als Maristen van Champagnat een antwoord te geven op de uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd 200 jaar na de stich­ting van het Instituut. En zo ontstond het Project Lavalla200>. Als onderdeel daarvan werd in oktober 2016 voor Europa de Maristencommuniteit van Siracusa (Sicilië) ge­opend, die zich hoofdzakelijk richt op kinderen en tieners die zonder begeleiding in Italië arriveren, als vluchteling of immigrant.

Eerder dit jaar presenteerden de leden van de communiteit een eerste filmpje (zie het bericht van 2 maart 2017 onder “Nieuws” op deze website) en nu hebben ze een tweede filmpje gemaakt, waarin ze vertellen over de realiteit van hun apostolaatswerk in ont­wik­keling. Wie zijn de minderjarigen die alleen arriveren? Waarom gaan ze weg uit hun land? Uit welke landen komen ze? Op basis van beschikbare gegevens, verslagen van mensen die samenwerken met de Maristen in Siracusa en ook informatie van een aan­tal jongens en meisjes zelf wordt geprobeerd een beeld te schetsen van het sociale pro­bleem waarmee men dagelijks te maken heeft.

Het filmpje is in verschillende talen ondertiteld en te bekijken via deze link:
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4426

De leden van de Maristencommuniteit in Siracusa zijn, van links naar rechts, Frater Riccardo Gómez Rincón (Norandina), Frater Onorino Rota (Mediterránea), Mario Araya Olguín (Santa María de los Andes) en Gabriel Bernardo da Silva (Brasil Cen­tro-Sul).

   

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login