24 februari 2015

Maristen in Europa


Europees team “Frères Aujourd`hui”

Op 13 en 14 februari kwam het Europese team “Frères aujourd`hui” bijeen in Lissabon.

De leden van het team zijn de Fraters Juan Carlos Fuertes (Mediterránea), Michel Morel (L`Hermitage), Carlos Garcia (Ibérica), Antonio Leal (Compostela) en ikzelf. Deze keer waren ook de Fraters Hipolito Pérez en Tony Leon van het Secretariaat “Frères aujourd`hui” in Rome erbij.

Vrijdag overdag wijdden we ons aan het document “Getuigen van vreugde” van Paus Franciscus, met de drie kernpunten dankbaarheid, verbondenheid en hoop. Daarna werkten we aan de punten die we van de CEM hebben gekregen, te weten: verdere vorming aan de hand van het lezen van artikelen, het delen van ervaringen, het voorbereiden op het 200-jarig bestaan in 2017, et cetera; het interprovinciale activiteitenplan voor fraters; reflectie over de zending van de oudere frater (in april is er een betreffende bijeenkomst in Valladolid); en de steun aan onze communiteiten vanuit het netwerk (de tweede bijeenkomst van het netwerk is in augustus in El Escorial in Madrid).

De vrijdagavond stond in het teken van een ontmoeting met de communiteit van Carcavelos, die zich in een school met 1.500 leerlingen bevindt, waar de “geest van Champagnat” nog duidelijk aanwezig is. We hadden er een gezellige maaltijd samen.

Zaterdagochtend gingen we aan de slag met de plannen voor de komende drie jaar. Er staan bijeenkomsten in kleine groepjes gepland om voor te bereiden wat we voor dit jaar hebben voorzien. Daarna hebben we tijd genomen om te luisteren naar updates uit onze verschillende Provincies. De twee fraters uit Rome kregen ook gelegenheid om te vertellen wat hun secretariaat van ons verlangt.

Zaterdagmiddag konden we ondanks het natte en koude weer profiteren van de mogelijkheid een kort bezoek te brengen aan het bedevaartsoord Fátima. We hielden er een Mariaal gebed, bezochten het huis van de drie kinderen aan wie Maria zou zijn verschenen, en woonden de Eucharistie bij in de grote basiliek. Het was een mooi moment om onze verschillende plannen en projecten aan Maria toe te vertrouwen.

Dankbaar voor de ontvangst die we in het Maristenhuis in Lissabon hadden gekregen, vertrokken we op zondag weer in onze verschillende windrichtingen.

Frater Albert André

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login