9 februari 2015

Maristenzending in Europa


Europees team voor de zending in Barcelona

Op 27 en 28 januari kwam het Europese team voor de zending, dat is aangesteld door de CEM (Europese Maristenconferentie), bijeen in de communiteit van Barcelona, het centrale punt van de Maristenprojecten in Catalonië.    

Als afgevaardigden van de vijf Europese Provincies namen we de tijd voor gedachten en gesprekken over de boodschap van Nairobi, de dromen en prioriteiten die er bij ons leven voor het Europa van morgen. Verder keken we naar de vorderingen in de voorbereiding voor de Europese bijeenkomst rond het thema zending, die van 13 t/m 16 april zal plaatsvinden in L`Hermitage. Het zal een gelegenheid zijn “om de voorstellen en gedachten te delen, dat wat er tijdens de bijeenkomst in Nairobi werd beleefd en besproken“, en de bijeenkomst heeft tot doel te bedenken hoe we de hoofdpunten van Nairobi concrete vorm kunnen geven op Europees niveau.

We hebben ook het programma vastgelegd voor de vorming voor mensen die nu en/of in de toekomst een leidinggevende functie in de Maristenzending uitoefenen. Dit programma begon in oktober met een week meelopen in een sociaal project. De tweede sessie vond van 11 t/m 16 januari jongstleden plaats in L`Hermitage, en de evaluatie van de deelnemers bleek zeer positief. Er zijn nog twee verdere sessies gepland, namelijk van 3 t/m 8 mei in Alcalá de Henares en van 6 t/m 11 maart 2016 in Rome. Verder is er voor oktober dit jaar voorzien dat de deelnemers een week in een van de Europese provinciale huizen doorbrengen.

We hadden een interessante ontmoeting met dhr Llorenç Claramunt, de directeur van de Fundació Champagnat, een stichting die als koepel dient voor de onderwijswerken en de sociale projecten van de Maristen in Catalonië.

    

`s Middags bezochten we tot ons plezier de basiliek “Sagrada Família” (Heilige Familie), waarvan de bouw in 1882 werd gestart en voortgezet door Gaudi, de geniale architect. De wandeling kon mooi worden gecombineerd met een bezoek aan het Open Maristencentrum, dat in een wijk dicht bij de welbekende “Rambla” ligt.

Op de agenda voor onze bijeenkomst stonden ook de volgende punten: uitbreiding van de contacten met het jeugd- en roepingenapostolaat, evangelisatie-indicatoren in de Maristenprojecten, de toekomst van de Maristenzending in Europa, en de ondersteuning die we willen geven aan de sociale Maristenprojecten in Europa.

Onze dank aan de fraters van de communiteit voor de warme ontvangst. Onze volgende bijeenkomst is op 3 en 4 juni 2015 in Lissabon.

Frater Robert Thunus

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login