23 mei 2014

Maristenzending in Europa


Europees team voor de zending in Boekarest

Van 19 t/m 21 mei kwam het Europese team voor de zending bijeen in Boekarest in Roemenië. Naast het behandelen van de punten die op onze agenda staan, proberen wij altijd relevante projecten te bezoeken bij de Maristen in verschillende delen van Europa.

In Boekarest zijn er twee communiteiten, elk bestaande uit vier fraters, allen Spanjaarden. De eersten van hen kwamen er in 1998 in navolging van de oproepen van het 19e Algemene Kapittel om naar de allerarmsten in de oostelijke landen te gaan. Vandaag runnen de fraters, met de hulp van vrijwillige en betaalde lekenmedewerkers, een dagcentrum met huiswerkbegeleiding voor kinderen en een opvangcentrum met vier huizen waar een dertigtal kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar wonen.

Wie meer wil weten over de achtergrond en ontwikkeling van deze projecten, wordt verwezen naar de website “Présence Mariste”, met drie artikelen in het Frans: 1, 23.

Op het programma van onze bijeenkomst stonden de volgende punten:

–  We hebben gekeken naar de stand van zaken in de voorbereiding van de 2e internationale bijeenkomst rond het thema zending (Nairobi, september 2014), voor wat betreft de fase op Provincie-niveau en die op Europees niveau. De bijeenkomsten die door vele groepen op plaatselijk niveau zijn gehouden evenals de bijeenkomsten op Provincie-niveau zijn heel nuttig gebleken in termen van reflectie en het samenleven van fraters en leken die betrokken zijn bij de zending.

–  Frater Miguel Angel Espinosa van het secretariaat voor de zending in Rome gaf informatie over wat er op dit moment speelt op Instituutsniveau.

–  We hebben de doelstellingen van ons team, die de lijnen van de Europese Maristenconferentie (C.E.M.) volgen, de revue laten passeren en up-to-date gebracht.

–  We hebben ook het vormingstraject dat is bedoeld voor Maristenleiders – fraters en leken – onder de loep genomen. Het is een tweejarig traject dat in oktober 2014 van start gaat en tot doel heeft de deelnemers te helpen verantwoordelijkheden voor de animatie, leiding en koersbepaling op het vlak van de zending in onze Provincies op zich te nemen. Per Provincie zijn 4 of 5 personen gevraagd deel te nemen.

–  Tot slot hebben we onze bijeenkomsten voor het komende jaar gepland: Athene in november 2014; Lissabon in januari 2015 en Barcelona in juni 2015.

Ook hadden we een vrije middag om naar het centrum van Boekarest te gaan, met onder andere haar typische orthodoxe kerken met een bijzonder interessante geschiedenis. En we vergaten niet om van het voortreffelijke plaatselijke bier Ciuc te genieten.

We zijn onze confraters in Boekarest zeer dankbaar voor de hartelijke ontvangst. We zullen hun projecten met de kinderen en jongeren in onze gebeden gedenken.

Frater Robert Thunus

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login