9 juli 2015

Jubileum


Kerk Maristenkolleg Mindelheim bestaat 65 jaar

De Maristen zijn sinds 1926 in Mindelheim en beschikten van begin af aan over een eigen, vrij grote kapel in het internaats- en schoolgebouw. Al voor de Tweede Wereld-oorlog waren ze bezig met plannen voor de bouw van een kerk op eigen terrein ten behoeve van de school, het internaat, de communiteit en de bevolking in de directe omgeving. Doordat de school in 1937 werd gesloten door de nazi’s, kon de bouw pas na de Tweede Wereldoorlog worden uitgevoerd. Bisschop Joseph Freundorfer wijdde de kerk op 27 juni 1950 aan het Heilig Hart van Jezus, ter herinnering aan het gelijk-namige juvenaat in Arlon.

Studienkirche1

De verzorging van de kerkdiensten was in handen van de pastores en de fraters die ook godsdienstles gaven aan het Maristenkolleg. In het altaar zijn relikwieën van de heilige Pierre Chanel verwerkt.

Sinds 1998 worden de vieringen door de priesters van de plaatselijke parochie Sankt Stephan verzorgd. De fraters droegen tot 2013 de verantwoordelijkheid voor de kerk, nu is dat een vrijwillig team van misdienaren. De onderhoudskosten werden de afgelopen decennia in principe gedragen door de communiteit van de fraters en het internaat.

Naar aanleiding van het 65-jarig bestaan van de kerk heeft Frater Heinrich Schamber-ger een brochure samengesteld over de geschiedenis ervan en de kunstwerken die er te vinden zijn.

Een fragment uit de brochure:

De kerk is gewijd aan het Heilig Hart van Jezus.

De naam die aan de kerk werd gegeven, is een aandenken aan het gelijknamige eerste juvenaat* van de Duitse Fraters Maristen in Arlon, België, van 1909. Kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd dat juvenaat gesloten en overgebracht naar Furth bei Landshut (1915), Stein an der Traun (1920) en Mindelheim (1926), na de oprichting van de Maristencommuniteit daar. In 1931 ging het vanwege plaats-gebrek naar München. In 1935 ging het terug naar Mindelheim, waar de school in 1937 door de Nazi’s werd gesloten. In april 1946 werd het juvenaat heropend in Furth bei Landshut.

Het vermelden waard is dat het nieuwe altaar van de plaatselijke parochie relikwieën bevat van de heilige Marcellinus Champagnat, de stichter van het Religieuze Instituut van de Fraters Maristen.

* vormingshuis voor jongeren die een leven als religieus ambiëren

Studienkirche2   Studienkirche3

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login