26 maart 2015

Wortels van de Maristen


Leraren maken reis naar L`Hermitage

Het was een genoegen om van 13 t/m 16 maart mee te gaan op een reis met leraren uit verschillende delen van de Provincie. Er waren acht leraren uit Duitsland, acht uit Ierland, twee uit Schotland en, eveneens uit Ierland, Frater John Hyland en ikzelf.

               

Hoewel de deelnemers het verhaal van Champagnat kenden, vormde deze reis een kans om hem op een veel dieper niveau te leren kennen. Zoals ze zelf zeiden, was het veel meer dan alleen het horen van een verhaal: ze kwamen in menselijk en spiritueel opzicht meer over hem te weten. Iedereen was onder de indruk van de passie die hem dreef: hij zag een noodzaak en liet zich nergens door weerhouden om er iets aan te doen. De deelnemers hoorden over de obstakels die hij moest overwinnen om zijn idealen waar te maken – voor onze leerlingen een goed voorbeeld van het belang van veerkracht en doorzettingsvermogen, ongeacht de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd. Het bouwen van L`Hermitage uit de rotsen eromheen werd door de leraren als een buitengewone prestatie gezien waarin de arbeidsethiek van de eerste fraters duidelijk herkenbaar is.

Op de avond van onze aankomst kregen we een korte rondleiding door het huis en een presentatie over hoe de congregatie door de tijd heen is gegroeid. Op de eerste hele dag volgden we de Champagnat-route en bezochten we alle plaatsen die belangrijk waren in zijn leven. We hielden er ook steeds een gebed. Na de mis op de tweede dag ging de rondleiding door het huis verder. Een hoogtepunt voor iedereen was het bezichtigen van de kamer van Marcellinus en het gezamenlijke gebed daar. In de middag bezochten we Fourvière en was er tijd om rond te kijken in Lyon.

We waren onder de indruk van de gastvrijheid van de communiteit in L`Hermitage; niets was hen te veel om aan het welslagen van ons verblijf bij te dragen. Door deze reis werd de groep zich ook bewust van de internationale aard van deze ervaring. Het is zo gemakkelijk om alleen oog te hebben voor je eigen school en los te staan van de realiteit van de grotere Maristenwereld. Veel deelnemers gaven aan zich verantwoordelijk te voelen voor het doorgeven van het verhaal en van de Maristenwaarden, gefundeerd op het diepe geloof van Maria. De reis was ook een mooie gelegenheid om leraren uit een andere Maristenomgeving te leren kennen en met hen te delen hoe we het ervaren om Marist te zijn.

Het was voor leraren uit verschillende landen van de Provincie een heel nuttige manier om netwerken met elkaar te gaan creëren, iets waarop de komende jaren kan worden voortgebouwd.

Frater P.J. McGowan

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login