2 april 2015

België


Maristenbijeenkomst: “Geroepen om vrucht te dragen”

Op zaterdag 21 maart ontmoetten we elkaar in de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt in Brussel. Er waren in totaal 32 personen: fraters en leken uit de Maristengroepen en -fraterniteiten van België en ook enkele nieuwe gezichten uit de parochie. De dag was georganiseerd door de commissie verbondenheid fraters-leken en had als thema: “Geroepen om vrucht te dragen”.

Vanaf half 10 `s morgens werden we hartelijk ontvangen door de Champagnat-groep in Brussel en was er tijd voor een nadere kennismaking.

In de ochtend gingen we aan de slag met drie gelijkenissen rond het onderwerp zaaien uit het Evangelie van Marcus. Daarna gingen we met elkaar in gesprek over de vraag wat ons vooral raakt in het leven van Marcellinus: zijn grote vertrouwen op God en Maria, zijn werklust, zijn diepe nederigheid, zijn grenzeloze toewijding, zijn moed bij beproevingen, zijn vurige gebedsbeleving, zijn enthousiasme om zaaier van het Evangelie te zijn, zijn verlangen om te doen wat God van hem wilde, enzovoort.

Na een lekkere lunch, genuttigd in het sociale centrum, lieten we ons door Paulus herinneren aan de vruchten van de Geest. Vervolgens hadden we gesprekken in kleine groepjes, uitgaande van concrete gebeurtenissen in ons leven en hoe we spirituele hernieuwing vorm geven.

Tijdens de afsluitende Eucharistieviering, die in de parochiekerk werd gehouden met begeleiding van het plaatselijke koor, was er gelegenheid om, aan de hand van fruit dat we in een mand legden, uit te spreken wat we de komende dagen nog meer wilden doen.

Na een lichte maaltijd vertrok iedereen rond vijf uur weer naar huis, tevreden over het goede samenzijn en in afwachting van de volgende bijeenkomsten: zo hopen we op 26 april met velen aanwezig te zijn in Banneux, voor de dag van het Godgewijde leven, en op 17 oktober met de groepen en fraterniteiten in België en met Frater Alain Delorme als begeleider.

Frater Albert André

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login