19 maart 2015

België


Maristendagen in Moeskroen

Al vijf jaar lang ontmoeten fraters uit Habay-Arlon leerlingen uit het vijfde leerjaar van onze voormalige middelbare school in Moeskroen, het “Institut des Frères Maristes”, tijdens hun jaarlijkse retraite.

   

Dit jaar gingen nu, op uitnodiging van de school en in het kader van het “Montagne-jaar”, de vier Fraters Robert Thunus, Yves Vanderplancke, Roberto Di Troia en ikzelf van het zuiden omhoog naar het noorden van België, naar het stadje dat dicht bij de Franse grens ligt. Hoewel het al zestien jaar geleden is dat de fraters Moeskroen verlieten, wordt er op de school nog altijd duidelijk in de geest van Champagnat gewerkt. Het pastorale team, onder leiding van dhr David Mylle, leraar en permanent diaken, had het samenzijn zorgvuldig en enthousiast voorbereid.

Twee dagen lang, donderdag 5 en vrijdag 6 maart, ontmoetten we de leerlingen van de basisschool en de middelbare school in hun klas en in een ruimte waar een expositie over de Maristen was ingericht. Vooraf hadden de leerlingen een filmpje over het leven van Marcellinus gezien, en zo konden we antwoord geven op vragen van de kinderen en jongeren, die zeer geïnteresseerd waren.

De Maristendagen werden op vrijdag na de lessen afgerond met een gesprek met leden van het bestuur en de schoolleiding en een groot aantal leraren en opvoeders. We deelden onze indrukken met hen en Frater Robert ging aan de hand van een computerpresentatie over de Maristenvisie op onderwijs in op de waarden die op de school in praktijk worden gebracht. Hij stimuleerde de aanwezigen om met hetzelfde enthousiasme door te gaan.

Monseigneur Guy Harpigny, de bisschop van het bisdom Doornik, besloot het mooie samenzijn met een Eucharistieviering, die luister werd bijgezet door een gelegenheidskoor. De kinderen van de basisschool hadden een honderdtal kruisen gemaakt, die werden gezegend en later in alle klassen een plaats kregen.

Tijdens de receptie die op de viering volgde, nam de bestuursvoorzitter, dhr André Denauw, het woord om iedereen te bedanken voor de twee dagen, die waren gekenmerkt door een mooie Maristengeest.

Die avond gingen we zeer tevreden naar huis, vol dankbaarheid aan God, Marcellinus en Maria voor het levende Maristengevoel dat blijft bestaan op een school waar de fraters 110 jaar lang het goede zaad hebben gezaaid. Het belooft allemaal veel goeds voor nieuwe initiatieven in Moeskroen en op andere Maristenscholen in België.

Frater Albert André

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login