17 februari 2015


“Maristenschool – Quo vadis?”

Op 30 en 31 januari was er in het vormingscentrum van het benedictijner klooster Niederalteich in Beieren een workshop rond dit thema voor leraren van de voormalige Maristenscholen in Cham, Furth en Mindelheim.

Er kwamen in totaal 22 leerkrachten, onder wie ook enkele die nog nooit bij een bijeenkomst met Maristenthema waren geweest. Verder waren de conciërge van Cham, de administrateur van de Maristen en de Fraters Augustin Hendlmeier en Winfried Schreieck er.

Op vrijdagmiddag arriveerden de deelnemers. Ze installeerden zich in hun kamers en aten samen in de eetzaal van het gastenverblijf. Daarna gaf Hans Staudner een inleiding en leidde een kennismakingsronde. Na het avondgebed, waarin speciaal ook de wereldreis die Frater Michael Schmalzl gaat maken werd genoemd, eindigde de avond met een gezellig samenzijn.

Op zaterdagmorgen maakten enkele deelnemers gebruik van de gelegenheid om de viering van het klooster bij te wonen, in het Latijn en volgens de Byzantijnse traditie.

Tijdens de gezamenlijke ochtendmeditatie stond het symbool van de tent centraal (zie de brief van Frater Emili).

Aansluitend gaf Frater Augustin een inzicht in de geschiedenis van de Maristen-pedagogiek, gebaseerd op zijn eigen onderzoekswerk. Daarbij schetste hij een beeld van Marcellinus Champagnat in diens eigen tijd en illustreerde zijn belangrijke werk op pedagogisch vlak. Hij benadrukte gelijkheid, zelfstandigheid, discipline en esprit de famille en legde daarbij steeds de link met de uitdagingen die wij vandaag kennen. Als impuls voor het werken in groepjes diende een handout met “principes van Maristen-pedagogiek”, een lijst opgesteld door een Colegio Marista in Costa Rica.

Na de pauze gaf Hans Staudner een heldere presentatie over de vraag wat een school tot een katholieke school of Maristenschool maakt. Hij ging daarbij in op de viervoudige opdracht van het christelijke leven: KOINONIA – LEITURGIA – MARTYRIA – CARITAS.

Met een omvangrijk paper waarin de “handelsmerken” van de Maristen – esprit de famille, aanwezigheid, eenvoud, liefde voor werk, op de wijze van Maria – aan de hand van teksten en vragen voor reflectie werden behandeld, gingen de deelnemers de middagpauze in, waarna ze over deze onderwerpen twee aan twee in gesprek gingen. Vervolgens maakten ze in kleine groepjes posters met de “Maristendeugden” en presenteerden die aan de grote groep. Dit werd gekoppeld aan het zgn. “Guardamar-papier” (een schema van actiepunten en projecten voor Maristenscholen, een initiatief van Gottfried Wesseli).

Na de presentatie van het groepswerk werd het inhoudelijke gedeelte afgesloten met een mooi gebed, waarbij elke deelnemer een kaars kreeg en alle kaarsen vervolgens werden rondgegeven terwijl men in stilte een zegensgebed uitsprak.

Na het avondeten gingen de deelnemers terug naar huis, voorzien van nieuwe energie en dankbaar voor de goed voorbereide workshop, genereus gesteund door de fraters.

Bärbel Audebert

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login