6 oktober 2016

Communiteitsbijeenkomsten


Nieuws uit België

De fraters in België hadden onlangs tweemaal een speciale bijeenkomst, waarvan zij hier verslag doen.

Genval: feest voor de fraters jubilarissen in de communiteit

Op woensdag 21 september maakte de communiteit van Genval gebruik van het bezoek van Frater Brendan (Provinciaal Overste) om het kloosterjubileum van drie fraters te vieren: Frater Roger Alvoet en Frater Félix Genin vierden hun 75-jarig jubileum en Frater Edgard Iserentant zijn 60-jarig jubileum.

De voorgangers tijdens de Eucharistie waren twee priesters die de communiteit op zon­dag en doordeweeks ten dienste staan en een priester uit de Democratische Republiek Congo die de plaatselijke pastoor vervangt tijdens diens verlof.

Het was een mooie viering, waarbij ook familieleden van de Fraters Félix en Edgard aanwezig waren. Frater Roger Alvoet was blij dank te kunnen zeggen voor zijn leven van trouw aan God, aangezien hij de jubileumviering op 15 augustus in Habay niet kon bijwonen.

Het samenzijn werd voortgezet tijdens een feestelijke maaltijd.

genval2   genval1

Habay: installatie nieuwe communiteitsoverste

Op vrijdag 23 september werd Frater Albert André geïnstalleerd als overste van de communiteit in Habay-la-Vieille. Hij vervangt Frater Robert Thunus, die deze functie negen jaar lang heeft uitgeoefend. Frater Brendan Geary was er ook bij aanwezig in het kader van zijn bezoek aan België. De communiteitsleden verzamelden zich om 11 uur in de kapel. Frater Robert had een mooie viering voorbereid, waarin hij de aandacht ves­tig­de op dienen als sleutelelement van Maristenleiderschap. Elke frater kreeg tijdens de viering een brandend kaarsje. Frater Brendan sprak Frater Robert zijn dank uit voor zijn werk als overste en zijn inzet voor het project van de communiteit gedurende de afgelopen negen jaar, en hij verwelkomde Frater Albert. Na de viering gingen de fraters naar de gemeenschapsruimte voor aperitieven en vervolgens aan tafel voor een fees­telijke maaltijd. Frater Robert Lemaire had speciaal voor de gelegenheid een lied ge­maakt.

habay

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login