19 december 2014

Maristen in de wereld


Nieuws uit Cambodja

“Sinds ons vorige bericht uit Cambodja is er veel gebeurd, althans, voor ons hier in Sen Monorom. Naast de feestdagen van Ptsjoem Ben (zo iets als Allerzielen) en Bon Om Tuk (water- en maanfestival) was er het begin van het nieuwe schooljaar.”

We hadden drie nieuwe aanmeldingen op de middelbare school. De directeur vertelde dat er van onze Bunong-leerlingen een bijdrage voor het nationale milieubescher-mingsprogramma werd verwacht. We besloten om vier afvaltonnen te doneren. Nu is ons studentenhuis weer vol, de studenten en hun ouders hebben het internaatscontract getekend, en de lessen gaan weer hun gewone, onvoorspelbare gang.

In de drie grootste dorpen van onze parochie, Busra, Dak Dam en Sen Monorom, zetten we onze samenwerking met de pastoor en de mensen (niet alleen katholieken) voort. Er is altijd wel een project hier of daar dat steun nodig heeft. In dit bericht geven we een overzicht van hoe we onze giften dit jaar konden gebruiken en kijken we naar wat er voor 2015 nodig is.

Begroting voor 2014:  19.000 $US (15.000 €)

UITGAVEN (IN $US)

·      Bibliotheek

·      Dieren, tuinproject

·      Nieuwe toiletten

·      2 kleuterscholen

·      Computertoebehoren

·      Transport (auto, motor, fiets)

·      Gezondheid, hygiëne

·      Lopende kosten

·      Levensmiddelen

·      Salarissen

771

385

1.406

4.263

2.340

1.860

714

1.271

1.360

1.679

·      Totale uitgaven  16.049

Daarmee zijn we 3.000 $US onder de begroting gebleven. De reden daarvoor is dat we de geplande motorfietsen niet hebben gekocht. Ze worden in de begroting voor 2015 opnieuw opgenomen.

 

Begroting voor 2015:  7.800 $US

·     Keuken voor kleuterschool Dak Dam

·     Lopende kosten

·     Poort kerkterrein

·     Versteviging fundament kerk

·     Kleuterschool Busra

·     2 motorfietsen

·     Bibliotheek

·     Multifunctionele hal

·     Uitbreiding slaapkamers

·     Tuinproject

·     Beurzen voor aantal leerlingen

·     Bijles in Oreang (3 leerlingen)

500

100

200

150

100

3.000

200

2.000

200

50

1.000

300

De daadwerkelijke kosten zullen de begroting overstijgen, omdat het nog niet mogelijk is de uitgaven voor bijvoorbeeld levensmiddelen, medische of lopende kosten te voorzien. De nieuwste ontwikkeling in Sen Monorom zou ook een bijdrage van onze kant kunnen vragen. Iemand heeft een stuk grond geschonken aan ons bisdom Kampong Cham. Er worden al allerlei plannen voor gemaakt, onder andere in de richting van de bouw van een nieuw pastoraal centrum. Max en ik dromen mee.

Verder merk je hier niets van Advent of Kerstmis, behalve als je zelf iets doet. De temperaturen dalen `s nachts naar 19 à 20 graden, koud voor onze omstandigheden. We wikkelen een wollen deken om ons heen als we `s avonds op de veranda gaan zitten voor een terugblik op de dag.

We wensen alle lezers een bezinnende adventstijd. We blijven in gebed en in gedachten met jullie verbonden.

Frater Max Meier en Frater Bernhard Tremmel

  

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login