30 april 2015

Toekomst


“Onze realiteit omarmen”

Ongeveer 20 fraters gaven gehoor aan de uitnodiging van Frater Brendan om deel te nemen aan een workshop in het pas gerenoveerde huis in Moyle Park (Dublin), tijdens het weekend van 28-29 maart. Het onderwerp was: “onze realiteit omarmen”, een onderwerp dat steeds meer belang krijgt voor ons.

20150425Workshop1

Door de dalende aantallen fraters in de Provincie – doordat fraters sterven en er geen “nieuwe aanwas” is – wordt de vraag welke plannen we moeten maken voor de toekomst steeds urgenter. De workshop werd begeleid door Zuster Liz Murphy RSM, voormalig Provinciaal Overste van haar congregatie en een zeer ervaren facilitator die met een aantal religieuze congregaties heeft gewerkt.

Zuster Liz gaf ons vijf vragen om met elkaar te bespreken in groepjes per land:

  1. Wat moet de Provincie doen in het licht van onze gesprekken?
  2. Wat zijn de gevolgen hiervan voor mijn land?
  3. Wie moet er betrokken zijn bij die gesprekken?
  4. Wat kan ik zelf bijdragen?
  5. Welke volgende stappen moeten er op plaatselijk niveau worden genomen tijdens de ambtstermijn van deze Provinciale Raad?

20150425Workshop220150425Workshop3

Het belang van de gesprekken van dit weekend lag niet in het produceren van concrete voorstellen voor de Provinciaal Overste en zijn Raad om uit te voeren, maar in het vrijwel unanieme aanvaarden van het feit dat het aantal fraters in de Provincie daalt. Een aantal belangrijke onderwerpen kwam tijdens deze dagen naar voren, die door Zuster Liz behulpzaam als volgt werden samengevat: zorg voor de oude confraters, leiderschap voor de communiteiten, vraagstukken rond geloof en spiritualiteit, financiële kwesties, leidinggevende structuren, hoop…

Fraters Colin Chalmers en Alois Engel

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login