11 september 2014

Maristen in Europa


Retraite voor Europese fraters

Eind juli was er in Valladolid (Spanje) een retraite voor fraters uit de vijf Europese Provincies, in de leeftijd van 45 t/m 65 jaar.

Frater Stephen Smyth, een van de deelnemers uit onze Provincie, vertelt hoe hij de retraite heeft ervaren:

De “retraite voor Europese fraters” kwam op een goed moment voor mij: ik ben kort geleden met pensioen gegaan en bevind me nu, niet voor de eerste keer, in een grote overgangsfase. De ongeveer 40 deelnemers werden uitgenodigd tot reflectie over Maria en de Schrift en tot gedachten over onze Maristenroeping vandaag. Frater Ernesto Tendero en zijn team hadden de retraite creatief en nauwgezet voorbereid. Zo maakten ze bij de Eucharistievieringen en gebedsmomenten gebruik van passende, stimulerende symbolen. Ik vond het ook heerlijk om urenlang in stilte te zitten in de schaduwrijke tuin bij de speciale grot die ze daar hebben. Wat voor mij heel inspirerend was, was het groepje van vijf fraters met wie ik bijna elke avond gesprekken voerde. Het waren diepgaande gesprekken over ons leven en werk, onze hoop en bezorgdheden, onze spiritualiteit en onze beleving van “frater zijn”. Dit was “heilige grond”. Het is duidelijk dat de Fraters Maristen zich overal in Europa geconfronteerd zien met dezelfde moeilijke vraagstukken van teruglopende aantallen en het bijstellen van hun visie. We prijzen ons gelukkig met ervaringen zoals deze retraite, waar er veel aandacht was voor gebed en waar we ons geholpen voelden in onze overwegingen.

         

                                                                                                                  Frater Ernesto

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login