23 juli 2015

Voorbereiding jubileum


Start van het Fourvière-jaar

Op 23 juli 2016 vieren we dat twaalf jongemannen, sommigen van hen pas gewijde priesters, anderen nog seminaristen, 200 jaar geleden in de kapel van Fourvière in Lyon de belofte uitspraken de congregatie van de Maristen te gaan stichten. Vandaag, één jaar voor dat jubileum, eindigt het Montagne-jaar in het Instituut en begint het Fourvière-jaar, waarin het centrale onderwerp zal zijn: “De Sociëteit van Maria – broederschap: fraters en leken samen voor de zending”.

Fourviere_logo

Dit jaar van reflectie en gebed wordt door alle takken van de Maristenfamilie gevierd. De vier Algemeen Oversten hebben een brief geschreven naar aanleiding van de start van het Fourvière-jaar, en er zijn twee gebeden geschreven, een door Frater Emili Turú (Algemeen Overste) en een namens de Maristenfamilie. Deze brief en de twee gebeden kunt u lezen door op de betreffende links te klikken.

Voor meer informatie over het Fourvière-jaar verwijzen we u graag naar de website van het Instituut, www.champagnat.org, en naar de website www.maristinter.org van de Maristenfamilie, waar u materiaal voor het Fourvière-jaar kunt vinden.

Fourviere_kerk       Fourviere_OLV

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login