23 juni 2015

Leken-Maristen


Vormingscursus voor leken-Maristen

Van 18 mei t/m 2 juni werd in Rome een cursus gehouden voor leken-Maristen uit de hele wereld, met het doel hen te leren hoe zij andere leken-Maristen in hun land kunnen vormen.

CursusLekenGroep

De deelnemer namens onze Provincie was mevr. Conny Stuart uit Nederland. Zij vertelt hoe zij de bijeenkomst heeft ervaren:

Op uitnodiging van Frater Brendan Geary heb ik mee mogen doen aan de “formation course for lay Marists”. Het was een bijzondere ervaring. Ik vond het wel spannend om erheen te gaan; een cursus met 55 andere leken-Maristen vanuit de hele wereld, wie ben ik dat ik daarbij hoor, waarom ik? Ik had de profielen gelezen van de andere cursisten; veelal mensen die op scholen al jarenlang zorg dragen voor de vorming van leken-Maristen, of voor medewerkers op Maristenscholen programma’s verzorgen over verdieping, bezinning en spiritualiteit. Gelukkig bleek al de eerste dag dat veel cursisten met dezelfde vraag naar Rome kwamen, en dat was wel relativerend.

Tijdens een van de workshops van de cursus moesten we een titel van een boek verzinnen die zou gaan over de gemeenschap van deze 55 mensen zoals die twee weken lang intensief gedeeld en samengeleefd hebben. Mijn titel zou zijn: “fading differences”. Ik merkte dat er zeker grote verschillen zijn, niet alleen in taal of cultuur, maar zeker ook in de manier waarop de Fraters Maristen aanwezig zijn in een land of de manier waarop de relatie tussen fraters en leken vorm krijgt. Maar na een aantal dagen bleken de overeenkomsten veel groter dan de verschillen. Zoals steeds mijn ervaring is als ik Maristen ontmoet: ik voel me onmiddellijk thuis, “onder ons”. Zo ook met deze groep mensen.

Het programma was zeer inspirerend, en goed doordacht. Inhoudelijke thema’s die ook op dit moment spelen bij de Fraters Maristen, zoals “vocation” (roeping), “mystics and prophets in communion” (mystici en profeten in verbondenheid), “mission” (zending) en “joint formation” (gezamenlijke vorming), maar ook meer beleidsmatige onderdelen zoals de organisatiestructuur van de fraters en de relatie tussen fraters en leken, kwamen uitgebreid aan bod.

Bij thuiskomst vroeg iemand mij: “voel je je nu meer Marist?” en ik moest even nadenken, omdat mijn eerste impuls was: dat kan eigenlijk niet. En toch, volmondig: “ja, ik voel me meer Marist”.  En ik voel me meer onderdeel van een groter geheel. Als ik nu de wereldbol voor me zie, dan zie ik denkbeeldig overal stipjes die de mensen voorstellen die ik heb mogen ontmoeten. Samen delen we dat we mensen zijn die in de lijn van een traditie willen leven en een gezamenlijke missie hebben waarbij ik me heel erg thuis voel. De “rugzak” die ik vanuit Rome mee terug naar Nederland neem, zit vol met inspiratie, ideeën, kennis, moed en vertrouwen, en ik ben heel erg dankbaar dat ik heb mogen deelnemen aan deze cursus.

CursusLekenEmili

CursusLekenDansen

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login