Wie zijn wij?

In West- en Midden-Europa zijn de Fraters Maristen actief in België, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland en Nederland.

In ieder van de vijf landen zijn de fraters betrokken bij activiteiten voor en met jongeren.

Leefstijl

Een eenvoudige leefstijl hoort bij het leven van Fraters Maristen. In hun naam vind je Maria. Zij was de moeder van Jezus. Maria, Jozef en Jezus leefden in Nazareth. Hun leefstijl was eenvoudig en volgens de overlevering was er respect voor ieder, gastvrijheid voor wie langs kwam en aandacht voor het leven vanuit de Thora, het heilige Boek, die hen dierbaar was.

Maristen leven vanuit de bron “Nazareth” en vanuit de bezieling die Marcellinus Champagnat, de stichter van de orde, typeerde. In La Valla, een bergdorpje ten zuiden van Lyon, begon hij met een groepje jongemannen zijn levenswerk. Ze noemden zich toen “de kleine broeders van Maria”.

Marcellinus Champagnat

Als jonge priester wilde hij jonge mensen perspectief in hun leven geven. Hij wilde ze laten ervaren dat ze door studie verder konden komen in het leven. Hij leerde jongeren over de grenzen van hun gezin, dorp en ook van zichzelf heen te kijken. Van hem hoorden ze dat je “op een andere manier” naar je leven kunt kijken. Hij leerde om mensen niet te beoordelen, maar om aandacht te hebben voor de krachtige kanten. Zijn bezieling liet jongeren zien dat er een Bron is waar het leven zijn oorsprong vindt. Een bron die je God mag noemen.

Lees meer op www.champagnat.org

Inspiratie

Het leven van Jezus van Nazareth, van Maria en van Marcellinus Champagnat zijn belangrijke bronnen van inspiratie voor de fraters. Vanuit deze inspiratie staan de fraters dicht bij jonge mensen, laten ze zich raken door wat jongeren hen te zeggen hebben. Daar waar het mogelijk is, kiezen ze voor jongeren die te vinden zijn aan de rand van de samenleving. Aandachtig volgen ze jongeren op een gedeelte van hun levensweg.

De fraters zijn niet alleen de begeleiders van jongeren. Ze zijn ook zoekers naar het Geheim in het leven. Zo zijn jongeren en fraters leerling.

Met hun levenshouding om “met andere ogen” naar jongeren te kijken, hopen zij deuren te openen die anders gesloten blijven en lichtpuntjes te zijn voor iemand in een soms donkere tijd.

Vorming en begeleiding

Nog altijd leven Maristen de bezieling van Marcellinus in hun aandacht voor jongeren. In onderwijs, vorming en begeleiding geven ze jongeren perspectief in het leven en wijzen ze een geestelijke weg die ze kunnen gaan.

Lees meer bij Activiteiten in de vijf landen.

Tochtgenoten

In de vijf landen hebben mensen zich op verschillende manieren gevoegd bij de fraters. Ze zijn geboeid door de Maristenspiritualiteit en werken met de fraters of komen samen om hun leven te delen.

Zie de websites van de vijf landen.

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login