15 februari 2017

Maristen in de wereld


Het voorrecht leerling te zijn op een Maristenschool

De middelbare school Maristen-Realschule in Cham is zich bewust van haar ver­plich­ting ten opzichte van het internationale erfgoed van de stichter van de orde, Mar­cel­linus Champagnat, en steunt al tientallen jaren allerlei projecten van de Maristen in arme landen. Dankzij deze verstrekkende contacten komen fraters of andere personen met een betrokkenheid bij de Maristen uit de hele wereld naar de school in Cham om de leerlingen uit de eerste hand te vertellen over de cultuur, bijzonderheden en pro­blemen van het betreffende land. In deze context kwamen Renate Hacker van Cmi-Deutschland en Rebecca Bromhead, afgevaardigde van het project “Three2Six”, onlangs op bezoek in Cham. Voor de leerlingen is zo iets altijd een leuk en interessant gebeuren.

      

Het project Three2Six loopt op de school Sacred Heart College in Johannesburg (Zuid-Afrika) en ontfermt zich over kinderen die met hun gezin of alleen zijn gevlucht uit door oorlog geteisterde landen in Midden-Afrika. In Zuid-Afrika leven ze ontheemd, in ar­moede en zonder uitzicht op onderwijs of passende opvang.

Rebecca Bromhead is namens dit project enige tijd in Duitsland en vertelde de leer­lin­gen van de 10e klassen in het Engels over de situatie van deze gevluchte kinderen en over de hulp en steun die ze krijgen op de Maristenschool. Ze krijgen eten en drinken en ’s middags (van drie tot zes uur – Three2Six) bijles in wiskunde, Engels en “skills for life” (levensvaardigheden).

Tijdens de interessante uiteenzetting werd de leerlingen duidelijk dat vluchtelingen van nu zich niet alleen van zuid naar noord bewegen, dat wil zeggen naar Europa, maar ook van noord naar zuid. Ze beseften dat het vluchten voor armoede, terreur en oorlog een internationaal probleem is en dat grootmoedige hulp dringend geboden is.

Rebecca vertelde geëngageerd dat de Maristen vanuit “compassion” (medeleven, be­gaan­heid) een project in het leven hebben geroepen dat het jonge mensen, bij voorkeur oud-leerlingen van Maristenscholen, mogelijk maakt sociaal vrijwilligerswerk te doen in een van haar vele instellingen in het buitenland. Iedereen die de middelbare school heeft afgerond en 18 jaar of ouder is, kan zich aanmelden voor zulk vrijwilligerswerk: het is een manier om je niet alleen in te zetten voor je naaste, maar ook om je eigen horizon te verbreden; het maakt dat je openstaat voor de wereld en is een beproefd middel voor positieve karaktervorming. Ja, er is een portie moed voor nodig, maar dan staat de hele wereld ook voor je open.

                         www.maristen-realschule.de/de/aktuelles/startseite/three2six2017.php                                                           

Schooldirecteur Maier overhandigt de afgevaardigde van Three2Six een cheque ter ondersteuning van het belangrijke werk voor jonge vluchtelingen in Zuid-Afrika.

(Van links naar rechts: directeur Josef Maier, Rebecca Bromhead, leraar
Johann Staudner, Frank Aumeier, voorzitter oud-leerlingenvereniging
Vrienden van de Maristen-Realschule Cham, lerares Johanna Aschenbrenner)

 

Alle rechten voorbehouden © Maristen | Webdesign by: WEN Kunst Webdesign | Login